کسب مقام اول مسابقات قران کشور توسط دانش آموز نابينای ساروی

 دانش آموز نابینا عادل اکبری دانش آموز کلاس دوم راهنمایی از مدرسه راهنمایی فردوسی در مسابقات قرائت قرآن که از تاريخ ۲۳ تيرماه لغايت ۲۹ تيرماه در مشهد مقدس برگزار شد مقام اول را در کشور کسب نمود

  اين دانش آموز در مدرسه راهنمايی فردوسی ساری مشغول تحصيل است و در بين ۸۰۰ دانش آموز عادی با معدل ۱۹/۷۶ قبول شده است

   موفقيت اين دانش آموز نابينا را به اين دانش آموز پرتلاش و کليه همکاران در آموزش وپرورش استثنايی استان تبريک می گوييم