فعاليت سه ميليون دانش آموز در سازمان دانش آموزي

عضويت دانش آموزان ايراني خارج كشور در خبرگزاري كانون دانش آموزي (پانا)

 آقاي شاه حسيني رئيس سازمان دانش آموزي جمهوری اسلامی ايران  كه در جمع رؤساي سازمان دانش آموزي و مديران كانونهاي دانش آموزي شهرستانها و مناطق مازندران سخن مي گفت با اعلام اين مطلب گفت : سياست اصلي ما در سازمان بازنگري در فعاليتها و برنامه ها با استفاده از ره آوردهاي جديد است و بجاي خلق برنامه هاي جديد بازنگري و كيفيت بخشي به برنامه هاي سازمان را در اولويت قرار داديم  و تلاش ما براين است كه دانش آموزان  در اركان مختلف برنامه ريزي ، تصميم گيري و تصميم سازي حضور داشته باشد

وي به تقدير يونيسف از فعاليتهاي سازمان دانش آموزي اشاره كرد و گفت :راه اندازي خبرگزاري كانون دانش آموزي  براي اولين بار در جهان ، تشكيل شوراهاي دانش آموزي و مجلس دانش آموزي و انتخابات دمكراتيك در اين بخش و آموزشهاي مناسب به نمايندگان مجلس و حضور دانش آموزان عضو سازمان دانش آموزي در سازمان ملل و اجلاس شوراي جوانان متحد جهان و اردوهاي برون مرزي   موجب شده تا يونيسف رسما از سازمان دانش آموزي و دانش آموزان عضو سازمان در برنامه اي كه در وزارت امور خارجه برگزار شد تشكر و تقدير نمايد و در گزارش مكتوب يونيسف نيز به اين امر پرداخته شده است .

وي اعتماد دانش آموزان به فعاليتهاي دانش آموزي را بزرگترين سرمايه اعلام كرد و گفت سازمان دانش آموزي يك سازمان غيردولتي و داوطلبانه است و نهادينه كردن اين ساختار با مشكلاتي روبرو است و با جلسات مشتركي كه با مسئولين آموزش و پرورش برگزار شده در تشكيلات آموزش وپرورش به اين امر توجه خواهد شد

وي از فعاليت دانش آموزان ايراني خارج كشور به عنوان خبرنگاران پانا خبر داد وگفت در جلسه مشتركي كه در هفته آينده با حضور روساي سرپرستي مدارس خارج كشور در تهران برگزار مي شود زمينه توسعه و گسترش فعاليتهاي خبرگزاري پانا با توجه به استقبال دانش آموزان ايراني خارج كشور فراهم خواهد شد .