قبولي 596 فرهنگي مازندراني در آزمون كارداني

در آزمون كارداني فرهنگيان كه توسط سازمان سنجش و با همكاري سازمانهاي آموزش وپرورش برگزار شد 596 نفر از فرهنگيان مازندران موفق شدند با كسب امتيازات لازم به دوره كارداني راه يابند

اين فرهنگيان در رشته هاي آموزش ابتدايي ، امور تربيتي ، تربيت بدني ، ديني و عربي ، مطالعات اجتماعي ، زبان انگليسي ، طراحي و دوخت ، هنرهاي تجسمي ، ساخت و توليد و معماري ادامه تحصيل خواهند داد .

قابل ذكر است تحصيل اين فرهنگيان به شيوه تربيت معلم خواهد بود و 562 نفر از پذيرفته شدگان در مراكز تربيت معلم داخل استان و 34 نفر آنان در مراكز خارج استان تحصيل خواهند كرد

325 نفر از پذيرفته شدگان خواهر و 271 نفر برادر مي باشند .