سايت اطلاع رسانی سازمان آموزش و پرورش مازندران به آدرس www.edumaz.ir  و www.poyesh.org بر روی شبکه اينترنت قرار گرفته است که علاقمندان می توانند با مراجعه به اين سايت آخرين اطلاعات و اخبار آموزش و پرورش را دريافت کنند