به منظور آشنايي دانش آموزان با ماموريتهاي نيروي انتظامي و افزايش اطلاعات و آگاهيهاي آنان در زمينه حقوق فردي ، اجتماعي و ضرورت رعايت نظم و انضباط اجتماعي و همكاري در ايجاد امنيت مطلو ب در محيط آموزشي و اجتماعي زنگ انضباط اجتماعي همزمان با هفته نيروي انتظامي در كليه مدارس متوسطه و راهنمايي استان روز سه شنبه 15 / 7 / 82 نواخته شد  . به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش وپرورش مازندران  در مراسم ويژه زنگ انضباط اجتماعي  كه با حضور سردار حسين آبادي فرمانده انتظامي مازندران و  آقاي حاجي آقايي سرپرست سازمان آموزش وپرورش مازندران  و جمعي از مسئولين در مركز پيش دانشگاهي نواب عليه شهرستان ساري برگزار شد پس از اجراي چند برنامه فرهنگي و هنري آقاي حاجي آقايي سرپرست سازمان آموزش و پرورش مازندران طي سخناني انضباط در مدرسه را زيربناي انضباط اجتماعي پايدار و واقعي در جامعه خواند و افزود : در مدارس معلمان و مربيان بايد تلاش كنند تا دانش آموزان مقررات و ارزشهاي حاكم بر جامعه را از روي رغبت و تمايل و هوشياري بپذيرند و بدون اكراه و اجبارآنرا اجرا كنند وي افزود انضباط واقعي انضباطي است كه دروني و خود انگيخته باشد نه بيروني و اجباري  و زماني به اين مهم دست خواهيم يافت كه  مدارس ما در جهت استقرار عادات خوب ، رفتار درست و منش پسنديده گام بردارند و هنجارپذيري و قانون پذيري را نهادينه كنند .
در ادامه سردار حسين آبادي فرمانده انتظامي مازندران با تشكر از آموزش و پرورش در جهت اجراي زنگ انضباط اجتماعي اهميت ايجاد امنيت پايداري و حقيقي را برشمرد و خطاب به دانش آموزان گفت : نيروي انتظامي خادم و خدمتگزار مردم و دانش آموزان است و اگر خواستار  امنيت و آرامش پايدار  هستيم همه آحاد مردم بويژه قشر تحصيلكرده و دانش آموزان عزيز بايد با نيروي انتظامي همكاري صميمانه داشته باشند و اصل نظارت همگاني را مورد توجه قرار دهند وي تصريح كرد نيروي انتظامي به طور شبانه روزي تلاش مي كند تا فضايي آرام و امن را براي شما آينده سازان نظام مقدس جمهوري اسلامي فراهم كند و انتظار ما اين كه دانش آموزان ما در رعايت قوانين ، مقررات و انضباط اجتماعي پيشگام باشند .
در پايان اين مراسم زنگ انضباط اجتماعي توسط سردار حسين آبادي فرمانده نيروي انتظامي به صدا درآمد و دانش آموزان راهي كلاسهاي درس شدند .
قابل ذكر است براي اولين بار زنگ امنيت در هفته نيروي انتظامي در استان مازندران به اجرا گذاشته شد  و در حال حاضر به عنوان زنگ انضباط اجتماعي به صورت فراگير در كليه مدارس كشور اجرا مي شود
اجراي برنامه هاي فرهنگي و هنري ، تجليل از نيروهاي زحمتكش و پرتلاش نيروي انتظامي ، صدور بيانيه مشترك فرماندهي انتظامي استان و رئيس سازمان آموزش و پرورش ، قرائت بيانيه و مقالات دانش آموزي در زمينه نظم ، امنيت و انضباط اجتماعي از جمله برنامه هاي زنگ امنيت در مدارس مازندران است