براي اولين بار در كشو ر

جشنواره طرح كرامت دوره ابتدايي مازندران برگزار مي شود

به منظور تبيين الگوهاي مؤثر يادگيري در دوره ابتدايي و ايجاد فضاي رقابت و رشد خلاقيت و ابتكار در روشهاي يادگيري و تقدير از مجريان برگزيده طرح كرامت شهرستانها و مناطق مازندران  ، اولين جشنواره طرح كرامت روز پنج شنبه اول آبان در دانشكده فني و حرفه اي  نوشيرواني بابل برگزار مي شود

آقاي حسن محمدي كارشناس مسئول فرهنگي هنري و فوق برنامه آموزش وپرورش مازندران با اعلام اين مطلب گفت در اين جشنواره ضمن سخنراني يكي از صاحبنظران تعليم و تربيت آموزگاران برتر در اجراي طرح كرامت به ارائه تدريس عملي خواهند پرداخت وي افزود در اين جشنواره يكصد و شصت آموزگار منتخب ، معلمين راهنما و مسئولين آموزش ابتدايي و معاونين آموزش عمومي شهرستانها و مناطق شركت مي نمايند 

وي از اجراي طرح كرامت در بيش از 400 دبستان ابتدايي سطح استان خبر داد و گفت اين جشنواره براي اولين بار در سطح كشور با ابتكار عمل و برنامه ريزي كارشناسي فرهنگي و هنري سازمان آموزش وپرورش استان انجام مي پذيرد

قابل ذكر است برابر مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 80 بازنگري در روشهاي يادگيري ، ارزشيابي و محتواي كتب درسي دوره ابتدايي با الگوي طرح كرامت انجام مي گيرد