در جلسه شوراي آموزش و پرورش استان اعلام شد

اولياء دانش آموزان مازندراني  15 ميليارد ريال به آموزش و پرورش كمك كردند

جلسه شوراي آموزش و پرورش استان با حضور اعضا در استانداري مازندران تشكيل شد در اين جلسه ابتدا دكتر ايزدي معاون برنامه ريزي استاندار در مورد اهميت توجه به آموزش و پرورش و تربيت نيروي انساني كارآمد مطالبي بيان داشت در ادامه آقاي حاجي آقايي سرپرست سازمان آموزش و پرورش مازندران گزارشي در مورد فعاليتهاي آموزش و پرورش  استان ارائه نمود و با اشاره به هفته پيوند اوليا و مربيان گفت در سال تحصيلي گذشته اولياء دانش آموزان مازندراني در قالب انجمنهاي اولياء و مربيان بيش از 15 ميليارد ريال به آموزش و پرورش كمك كردند وي به  بازنشسته شدن 2100 همكار فرهنگي در تابستان امسال اشاره كرد و گفت قريب 1000 نفر از نيروهاي داوطلب حق التدريس  پس از موفقيت در آزمون و مصاحبه عملي و گزينش انتخاب و به ادارات آموزش وپرورش شهرستانها و مناطق معرفي شدند وي مشكلات آموزش و پرورش استان را در بخش مالي برشمرد و گفت با وجود گذشت قريب يكماه از آغاز  سال تحصيلي به علت مشكلات اعتباري هنوز سرانه غذايي دانش آموزان مدارس شبانه روزي استان پرداخت نشده است .

در ادامه آقاي خيرانديش مدير نهضت سوادآموزي استان در مورد وضعيت نهضت سوادآموزي استان گزارشي ارائه نمود و گفت : تعداد بيسوادان زير 45 سال استان بيش از 150 هزار نفر مي باشد و بر اساس سرشماري سال 79 تعداد 390 هزار نفر در استان كم سواد هستند وي افزود از زمان تشكيل نهضت سوادآموزي در استان تا سال 81 تعداد 679124 نفر در كلاسهاي نهضت شركت نمودند و 483164 نفر مدرك قبولي دريافت كردند وي به فعاليت 29 مركز يادگيري محلي در سال 81 اشاره كرد و گفت در سال 81 تعداد 3265 نفر كم سواد تحت پوشش مراكز يادگيري استان قرار گرفتند و در سال 82 تعداد اين مراكز به 39 مركز خواهد رسيد بررسي وضعيت عوارض 2 درصد آموزشي و زمينهاي مورد نياز احداث فضاي آموزشي از ديگر مسائلي بود كه در جلسه شوراي آموزش و پرورش استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت