با حضور رئيس سازمان دانش آموزي كشور

اولين گلخانه زينتي كشور در يكي از مدارس آمل افتتاح شد

در راستاي طرح مشاركتي سهم دانش آموزان براي ساختن فردايي بهتر كه از سوي سازمان دانش آموزي و با همكاري يونيسف به اجرا درآمد اولين  گلخانه زينتي در سطح كشور در فضاي آموزشگاه نبوت شهرستان آمل  با حضور آقاي شاه حسيني رئيس سازمان دانش آموزي كشور و جمعي از مسئولين استان و شهرستان آمل افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفت

به گزارش روابط عمومي سازمان دانش آموزي مازندران در مراسم ويژه افتتاح اين گلخانه زينتي  آقاي شاه حسيني رئيس سازمان دانش آموزي كشور طي سخناني از تلاش شايسته دانش آموزان و جوانان آملي در جهت استفاده بهينه از فضاي غير قابل استفاده آموزشگاه براي ايجاد يك گلخانه مناسب تقدير و تشكر نمود و گفت : اين طرح در راستاي فراخوان طرح مشاركتي سهم نو جوانان براي فردايي بهتر مطرح و به عنوان يكي از 50 طرح منتخب كشور در سازمان دانش آموزي كشور انتخاب گرديد وي افزودگسترش اين طرحها و فعاليتها دانش آموزان و جوانان را براي مديريت زندگي و جامعه مهيا مي كند و زمينه استفاده بهينه و مناسب را از قابليتها و توانمنديهاي دانش آموزان فراهم مي سازدوي از برگزاري جشنواره طرحهاي برگزيده طرح مشاركتي در آذرماه خبر داد و ابراز اميدواري نمود هر جوان و نوجوان ايراني سهم خود را براي ساختن فردايي بهتر ادا كند .در اين مراسم بهمن رمضاني راد دانش آموز عضو سازمان دانش آموزي آمل و ارائه كننده طرح گلخانه زينتي گزارشي در مورد نحوه اجراي طرح و اهداف آن ارائه نمود .

قابل ذكر است براي احداث اولين   گلخانه زينتي كشور در آموزشگاه راهنمايي نبوت آمل بالغ بر 25 ميليون ريال از محل كمكهاي تشكلهاي غيردولتي و مشاركت  دانش آموزان  هزينه شده است