دهم آذر آخرين مهلت براي ثبت نام مسابقات علمي دانش آموزان

به منظور ايجاد انگيزه و رقابت سالم در دانش آموزان و افزايش انگيزه هاي مطالعاتي در سطح وسيع و ايجاد شور و شوق و نهضت علمي در سطح مدارس مسابقه علمي بين دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي ، دوره راهنمايي ، متوسطه ، پيش دانشگاهي ، فني و حرفه اي و كاردانش برگزار مي شود

در اين مسابقات كه از سوي موسسه علمي آينده سازان و با همكاري آموزش و پرورش برگزار مي شود براي دانش آموزان پايه پنجم 60 سئوال ، پايه اول راهنمايي 65 سئوال و پايه هاي دوم و سوم راهنمايي 70 سئوال چهارگزينه اي ارائه خواهد براي دانش آموزان پايه هاي مختلف متوسطه و رشته هاي فني و حرفه اي و كاردانش  90 تا 100 سئوال چهارگزينه اي در نظر گرفته شده است و در دوره پيش دانشگاهي دانش آموزان بايد به 120 سئوال چهارگزينه اي پاسخ دهند

تمامي سئوالات مسابقات علمي از 75 درصد كتب درسي سال تحصيلي 83 – 82 طرح خواهد شد و زمان برگزاري اين مسابقات روز چهارشنبه 6 / 12 / 82 اعلام شده است به نفرات برتر اين مسابقات جوايز نفيسي اهداء خواهد شد