مانور زلزله‌ و ايمني‌ در 4800 آموزشگاه مازندران برگزار مي شود

 

به منظور ارتقاء سطح فرهنگ ايمني در برابر زلزله و افزايش‌ آگاهيها و دانايي‌ دانش‌ آموزان‌ در جهت‌ كاهش‌ خطرهاي‌ ناشي‌ اززلزله‌  و ايجاد آمادگي براي انجام واكنشهاي صحيح و سريع در برابر زلزله مانور زلزله‌ و ايمني‌ با شعار دانش آموزان عزيز بياموزيد و به ديگران آموزش دهيد  با شركت بيش از 475 هزار دانش آموز دوره ابتدايي ، راهنمايي و متوسطه سراسر استان  روز شنبه هشتم آذر در 4800 آموزشگاه مازندران  برگزار مي شود به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش وپرورش مازندران  در اين مانور پس‌ ازپخش‌ آژير از طريق‌ صداي‌ مركز مازندران‌  دانش‌ آموزان‌ پناهگيري‌ صحيح‌ را انجام‌ داده وپس‌ ازپايان‌ آژير با آرامش‌ از ساختمان‌ ها به‌ طرف‌ حياط‌ مدرسه‌ و مكانهاي‌ امن‌ حركت‌ مي كنند  انجام‌ اموركمكهاي‌ اوليه‌ و انتقال‌ مصدومين‌ از برنامه‌ هاي‌ ديگر اين‌ مانور است

از آنجا كه مدارس‌  به‌ علت‌ تراكم‌ جمعيت‌ يكي‌ از مكانهاي‌ حادثه‌ خيز در هنگام‌ حوادث‌ طبيعي‌ بويژه‌ زلزله‌است‌ و انجام‌ مانور و افزايش‌ آگاهي‌  و اطلاعات دانش آموزان مي‌ تواند تلفات‌ را بسيار كاهش‌ دهد  اين مانور هرساله از سوي پژوهشگاه زلزله شناسي و مهندسي زلزله ، جمعيت هلال احمر ، سازمان دانش آموزي ، ستاد حوادث غير مترقبه ، صدا و سيما ،كميته ملي كاهش اثرات بلاياي طبيعي و آموزش و پرورش در مدارس برگزار مي شود در اين راستا تعداد 4300 دستوالعمل اجرايي مانور زلزله و ايمني ويژه مديران مدارس و بيش از 6 هزار پوستر بين مدارس مازندران توزيع شده است .

قابل ذكر است مانورزلزله‌ وايمني‌ كه‌ اززمان‌ شروع‌ تاپايان‌ 5تا10دقيقه‌ به‌ طول‌ مي‌ انجامد،شامل‌ دو مرحله‌پناهگيري‌ صحيح‌ و خروج‌ از محل‌ ( تخليه‌ و رفتن‌ به‌ فضاي‌ باز) مي‌ باشد