با راه اندازي تلفن گويا و سايت اطلاع رساني صورت گرفت

تحول در اطلاع رساني آموزش و پرورش مازندران

با راه اندازي تلفن گوياي آموزش و پرورش و سايت اطلاع رساني سازمان آموزش و پرورش تحو ل بزرگي در اطلاع رساني آموزش و پرورش استان ايجاد شد

به منظور اطلاع رساني مناسب و تسهيل ارتباط مردم فرهنگدوست و فهيم مازندران بويژه معلمان و دانش آموزان با مسئولين سازمان آموزش و پرورش و ارائه اطلاعات و دستورالعمل هاي مورد نياز در راستاي اجراي طرح تكريم ارباب رجوه و سال خدمت رساني تلفن گوياي سازمان آموزش و پرورش استان يا چهار خط تلفن مستقل و بصورت شبانه روزي راه اندازي شده است كه شهروندان خوب مازندراني مي توانند اطلاعات لازم را در بخشهاي امور اداري (ترفيعات و مزايا ، استخدام ، مرخصي ها ، ارزشيابي كاركنان ، بررسي آثار و تاليفات فرهنگيان ، نقل و انتقال فرهنگيان ، صدور معرفي جهت دريافت كارت پايان خدمت ، بازنشستگي و وظيفه) امور رفاهي ( بيمه و درمان ، امور وام ، شرايط ثبت نام در مهدهاي كودك فرهنگيان ، مراكز آموزشي و رفاهي فرهنگيان ، سفرهاي زيارتي و سياحتي ) آموزش و پرورش عمومي ( دوره پيش دبستاني ، آموزش ابتدايي ، گروه آموزش و پرورش راهنمايي تحصيلي ، گروههاي آموزش و پرورش عمومي ، تكنولوژي آموزش و پرورش عمومي ، مشاوره دوره عمومي ) آموزش و پرورش نظري و مهارتي ( گروههاي آموزش و پرورش نظري و مهارتي ، شاخه كاردانش ، فني و حرفه اي و تكنولوژي آموزش متوسطه ) مديريت مشاركتهاي مردمي ( توسعه مدارس غير دولتي ، طرح پراكنده شاهد ، انجمن اولياء و مربيان و كارشناسي شوراي آموزش و پرورش كسب نمايند در بخش ارتباط مردمي 7 صندوق پستي ويژه براي مسئولين سازمان آموزش و پرورش استان اختصاص يافته است كه شهروندان عزيز با شماره گيري عددهاي يك تا هفت مي توانند براي رياست سازمان ، معاونين پشتيباني ، آموزش و پرورش متوسطه ، آموزش و پرورش عمومي ، برنامه ريزي و نيروي انساني ، هماهنگي امور پرورشي و تربيت بدني و مسئول روابط عمومي سازمان پيام صوتي ارسال نمايند

تلفن گوياي آموزش و پرورش استان با شماره تلفنهاي 2214501 الي 2214504 به صورت شبانه روزي پاسخگوي نيازهاي اطلاعاتي مردم مازندران است

همچنين با راه اندازي سايت اطلاع رساني روابط عمومي آموزش و پرورش به آدرس www.edumaz.ir  آخرين اخبار و اطلاعات آموزش و پرورش مازندران و اطلاعات و آمار بخش دانش آموزي و كاركنان ، شماره تلفن هاي مسئولين سازمان و ادارات آموزش و پرورش ، عكسهاي ويژه خبري و گزارشي ، اطلاعات بخش آموزش و پرورش متوسطه ،  راهنمايي و ابتدايي ،  استثنايي ، كاردانش ، فني و حرفه اي ،  فرم ويژه ارائه نظرات ، و لينكها و سايت هاي مفيد و مرتبط با آموزش و پرورش در دسترس همگان خواهد بود