زنگ ياري در مدارس مازندران به صدا درآمد به منظور مشاركت جدي دانش آموزان و فرهنگيان در امر كمك به زلزله زدگان شهرستان بم ساعت ۱۰صبح زنگ ياري در مدارس مازندران به صدا در آمد و پس از اجراي برنامه هاي مختلف فرهنگي و هنري و همدردي با آسيب ديدگان فاجعه بم دانش آموزان وفرهنگيان كمكهاي نقدي خود را به صندوقهاي ويژه ياري اهدا نمودند