به منظور تامين بخشي از نيروي انساني مورد نياز در مناطق آموزشي استان آموزش و پرورش استان تعداد79 نفر از مشمولين وظيفه كه داراي مدارك فوق ديپلم ، ليسانس و فوق ليسانس مي باشند را به عنوان سرباز معلم جذب مي نمايد به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش و پرورش مازندران مشمولين وظيفه كه داراي دفترچه آماده به خدمت بوده و تاريخ اعزام آنان از 1 / 10 / 82 لغايت 31 / 3 / 83 مي باشد مي توانند براي ثبت نام به ادارات آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق مازندران مراجعه نمايند در اين مرحله 30 نفر فوق ديپلم ، 45 نفر ليسانس و 4 نفر فوق ليسانس به عنوان سرباز معلم جذب آموزش و پرورش خواهند شد كه پس از گذراندن دوره هاي ويژه آموزشي در مدارس روستايي و مناطق محروم 16 شهرستان و منطقه مازندران بكارگرفته خواهند شد