فرهنگيان مازندران با اختصاص يك روز تا يكماه حقوق خود به ياري زلزله زدگان بم شتافتند بر اساس اعلام ادارات آموزش و پرورش 13 شهرستان و منطقه مازندران تا كنون جمع كثيري از فرهنگيان مازندران يك ميليارد و صدو بيست وهفت ميليون ريال  از حقوق خود را به زلزله زدگان شهرستان بم اختصاص دادند .

همچنين تا كنون بالغ بر 12 كاميون اجناس مورد نياز و كمكهاي غير نقدي فرهنگيان و دانش آموزان در اختيار هلال احمر و كميته امداد قرار گرفته است

اعضاي سازمان دانش آموزي و دانش آموزان مازندران نيز تا كنون 110 ميليون ريال كمك كرده اند و جمع آوري كمك دانش آموزان و فرهنگيان همچنان ادامه دارد

خانم رخشنده اكبر پور فرهنگي قائمشهري كه عازم سفر كربلاي معلا بود براي كمك به زلزله زدگان بم از سفر زيارتي خود صرف نظر كرده و هزينه سفر خود را به مبلغ يك ميليون و 600 هزار رريال  به زلزله زدگان بم اهداء نمود .

خانم ربابه فلاح  همكار فرهنگي منطقه كياكلا  و نصرت ا... احمد نژاد بازنشته آموزش و پرورش رامسر نيز يك ماه حقوق خود را به زلزله زدگان بم اهداء نمودند

قابل ذكر است براي هدايت و جمع آوري كمكهاي دانش آموزان و فرهنگيان ستادها و كميته هاي ويژه اي در آموزش و پرورش  استان و شهرستان تشكيل شده است و پيش بيني مي شود با توجه به استقبال گسترده فرهنگيان و دانش آموزان مقدار كمكهاي دريافتي تا پايان ديماه سال جاري به بيش  از دو ميليارد ريال برسد