از سوي روابط عمومي آموزش و پرورش مازندران

پايگاه اطلاع رساني  اينترنتي پرسش مهر 4 ايجاد شد

قابل ذكر است رياست محترم جمهوري در مراسم آغاز سال تحصيلي 83-82 دو سئوال از دانش آموزان و فرهنگيان پرسيد و خواستار پاسخ آنان گرديد

1ـ در جهان به هم‌پيوسته امروز، چگونه مي‌توان با پرهيز از تنش‌هاي جهاني و دست‌يابي به پيشرفت همه جانبه‌ و پايدار، هويت ديني و ملي خود را حفظ كرد؟

2ـ موانع مهرورزي و عوامل خشونت، اعم از جنگ و ترور در عرصه جهاني چيست و مبارزه با آن‌ها و حركت به سوي صلح مبتني بر عدالت چگونه ميسر است؟ 

فرهنگيان و دانش آموزان و دانشجويان تا پانزدهم اسفند  82 فرصت دارند آثار خود را در زمينه هاي  مقاله پژوهشي گروهي و انفرادي ، نشريه ديواري و گروهي  (ويژه دانش‌آموزان) نشريه دانش‌آموزي غيرحرفه‌اي ،  تأليف كتاب مهرورزي ( ويژه فرهنگيان و دانشجويان) ، داستان‌نويسي ( ويژه دانش‌آموزان)  ، طراحي ،  نقاشي ، كاريكاتور ،  ساخت فيلم كوتاه  (ويژه دانش‌آموزان) ،  نمايش‌نامه و فيلم‌نامه نويسي ( ويژه فرهنگيان و دانشجويان) ،  ساخت وبلاگ  ، سرود استاني ، شعر يا نثر ادبي تحويل آموزشگاهها و ادارات آموزش و پرورش دهند