نحوه جذب حق التدريس آزاد در آموزش وپرورش مازندران

سازمان آموزش و پرورش مازندران به منظور تامين بخشي از نيازهاي آموزشي خود در شهرستانها و مناطق اقدام به جذب حق التدريس آزاد از طريق آزمون از ميان داوطلبان واجد شرايط مي نمايد داوطلبان قبل از اقدام به ثبت نام لازم است ازطريق مواد مندرج در اين اطلاعيه همچنين دفترچه راهنما و ليست مناطق نيازمند ورشته ها و  تعداد مورد نياز كسب نمايند ذيلا بخشي از اين مقرارت به اطلاع مي رسد

1 ـ جذب حق التدريس هيچگونه حقي جهت استخدام نيروها به صورت آزمايشي ، رسمي و قراردادي ايجاد نمي نمايد

2 ـ حداقل مدرك تحصيلي قابل قبول جهت دوره ابتدايي فوق ديپلم يا ليسانس ، نهضت سوادآموزي فني و حرفه اي و كاردانش و مدارس استثنايي فوق ديپلم و دروه راهنمايي و متوسطه ليسانس مرتبط به رشته است . رشته هاي مرتبط هر درس در دفترچه راهنما معرفي شده است

3 ـ كليه متقاضيان حق التدريس مي بايستي در آزمون شركت نمايند ( افرادي كه حداقل سه سال سابقه خدمت حق التدريس منتهي به سال 1382 با 12 ساعت تدريس در هفته داشته و در رشته مرتبط تدريس مي نمايند و اداره آموزش وپرورش منطقه از عملكرد آنان رضايت دارند از شركت در آزمون معاف هستند ) همچنين قبول شدگان آزمون ادواري سازمان مديريت و برنامه ريزي مي توانند با درخواست خود از آزمون عمومي معاف شوند و در اين صورت نمره آزمون ادواري آنان پس از همترازي بجاي نمره عمومي لحاظ خواهد شد .

4 ـ آزمون كتبي شامل دو قسمت عمومي و اختصاصي است و علاوه بر آن از پذيرفته شدگان مصاحبه علمي نيز بعمل آمد .

5 ـ شرط موفقيت در آزمون كتبي احراز حداقل 70 درصد نمره آزمون است و تعداد مورد نياز در هر رشته پس از محاسبه مجموع نمرات داوطلب بنحويكه در دفترچه راهنما ذكر شده انتخاب خواهند شد

6 ـ داوطلبان مي توانند جهت ثبت نام و دريافت دفتر چه راهنما تا تاريخ 4 / 5 / 82  به ادارات آموزش وپرورش شهرستانها و مناطق مازندران مراجعه نمايند . در هر صورت آخرين مهلت ثبت نام تا پايان وقت اداري 4 / 5 / 82 مي باشد .

سازمان آموزش وپرورش مازندران