مدير مشاركتهاي مردمي سازمان آموزش و پرورش مازندران شركتها و موسسات توليدي مازندران 36 ميليارد ريال به آموزش و پرورش مازندران بدهكارندبه مناسبت هفته شوراي آموزش و پرورش آقاي شعبانعلي يونسي مدير امورمشاركتهاي مردمي و توسعه مدارس غيرانتفاعي سازمان آموزش و پرورش مازندران طي گفتگويي با اعلام اين مطلب گفت : با پيگيري شوراي آموزش و پرورش استان در سال جاري 18 ميليارد و 866 ميليون ريال مطالبات معوقه دو درصد آموزشي آموزش و پرورش استان از دستگاههاي توليدي و كارخانجات دريافت شده است و تعدادي از كارخانجات و شركتهاي توليدي استان مبلغ 36 ميلياد ريال مطالبات آموزش و پرورش استان را در زمينه عوارض دو درصد آموزشي در سالهاي 79 لغايت 81 هنوز پرداخت نكرده اند .وي از تحقق مشاركت و نظارت مردم در آموزش و پرورش ، تامين و تقويت بنيه مالي آموزش و پرورش ، تمركز زدايي در تصميم گيري ها ،برنامه ريزيها ، ايجاد ارتباط نزديك بين خانه و مدرسه و توزيع عادلانه كمكهاي مردمي در مدارس به عنوان اهداف شوراي آموزش و پرورش ياد كرد و تصريح نمود : شوراي آموزش و پرورش مازندارن به منظور مشاركت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش از سال 76 در استان شروع به فعاليت نموده است و ايجاد زمينه مطلوب براي مشاركت علمي ، فكري و مالي مردم براي پيشبرد اهداف تعليم و تربيت از مهمترين سياستها و برنامه هاي ماست وي در ادامه به مشاركت خيرين در امر مقدس مدرسه سازي اشاره كرد و گفت : در 6 ماه اول سال 82تعداد48 واحد آموزشي و 88310 متر مربع زمين به ارزش 33 ميليارد و پانصد ميليون ريال در اختيار آموزش و پرورش و نوسازي مدارس استان قرار گرفته است و با توافق انجام شده با مديريت حج و زيارت مازندران احداث 14مدرسه مشاركتي به ارزش بالغ بر 2ميليارد و 800 ميليون ريال با مشاركت زائرين بيت ا...الحرام و عتبات و عاليات به صورت مشاركت 50 درصدي در 14 منطقه محروم استان آغاز شده است وي توسعه مدارس غيرانتفاعي را ازمصاديق بارز مشاركت در آموزش و پرورش خواند ودر استان مازندران با راه اندازي 534مدرسه غير دولتی با 3421كلاس درس در سال تحصيلي جاري62465نفر از دانش آموزان38/9 در صد از كل دانش آموزان استان تحت پوشش قرار گرفته اندو پس از شهر تهران رتبه دوم كشوري را به خود اختصاص داده است وي گفت اين مدارس با پذيرش 2031 نيروي آزاد نقش قابل توجهي در اشتغال زايي ايفا نموده است يونسي در پايان تاكيد كرد با تحت پوشش قرار دادن 62465 دانش آموز در مدارس غيرانتفاعي استان در سال تحصيلي جاري 125 ميليارد ريال صرفه جويي شده است