همايش تجليل از نخبگان و چهره هاي ممتاز و برجسته دانش آموزي مازندران در رقابتهاي ملي ، كشوري در اردوگاه شهداي دانش آموز شهرستان ساري برگزار شد در اين مراسم كه روساي ادارات آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق ، جمعي از مسئولين استان،700 دانش آموز برگزيده المپيادهاي علمي جهان ، كنكور سراسري ، مسابقات علمي ، مسابقات فرهنگي ، هنري ،ورزشي و پرسش مهر ، جشنواره جوان خوارزمي حضور داشتندپس از اجراي چند برنامه فرهنگي و هنري آقاي حاجي آقايي رئيس سازمان آموزش وپرورش استان طي سخناني موفقيت دانش آموزان مازندراني را در عرصه رقابتهاي علمي ، فرهنگي ، هنري و ورزشي و جشنواره خوارزمي تبريك گفت و با اشاره به عصر ارتباطات و گسترش استفاده از الكترونيك گفت : عصري آغاز شده است كه در آن همه امور مجازي خواهد بود و حذف فردگرايي و ديكتاتوري ، افزايش كارگروهي و تفكر جمعي و دانش محوري شاخصه هاي مهم اين عصر است وي ضمن تاكيد بر حفظ هويت فرهنگي و حفظ ارزشهاي ملي و مذهبي به پديده فرار مغزها اشاره كردو گفت آمريكا سالانه 7 ميليارد دلار و انگلستان 2 ميليارد دلار از پديده فرار مغزها سود مي برد وي افزود 80 درصد دانشجوياني كه در المپيادهاي علمي جهاني موفقيتي به دست آورده اند هم اكنون در خارج از كشور تحصيل مي كنند و از 125 برگزيده المپيادهاي علمي 86 نفر آنان به خارج از كشور عزيمت كرده اند و ايران در بين 86 كشور در حال توسعه مقام اول را در مهاجرت و فرار نخبگان دارد وي خطاب به دانش آموزان ممتاز و نخبه مازندران گفت خود را باور كنيد و اعتماد به نفس داشته باشيد<هويت خود را فراموش نكنيد و به ايراني بودن خود افتخار كنيد در ادامه اين مراسم لوح تقدير و هداياي دانش آموزان ممتاز و برگزيده مازندران اهداء شد كسب مدال نقره المپياد علمي جهان ، كسب رتبه اول نقاشي جهان ، كسب 2 رتبه اول كنكور سراسري در گروههاي آزمايشي علوم تجربي و هنر ، كسب 3 مدال طلاي المپياد هاي علمي كشور ، كسب بيش از180 رتبه اول مسابقات مختلف فرهنگي ، هنري ، ورزشي درجهان و كشور و كسب رتبه اول جشنواره جوان خوارزمي كشور بخشي از موفقيت هاي دانش آموزان مازندراني در سال تحصيلي 82-81 بوده است