دكتر كاكو جويباري رئيس پژوهشكده تعليم و تربيت

در سال گذشته بيش از 36 هزار فرهنگي در كشور تحت پوشش دوره هاي آموزش پژوهش قرار گرفته اند

گردهمايي مشترك معاونين پژوهش و برنامه ريزي و كارشناس مسئولان تحقيقات سازمانهاي آموزش وپرورش سراسر كشور در مجتمع فرهنگي و رفاهي خزرآباد ساري تشكيل گرديد در مراسم افتتاح اين گردهمايي دوروزه دكتر كاكو جويباري رئيس پژوهشكده تعليم و تربيت طي سخناني به جايگاه تحقيقات و پژوهش در آموزش و پرورش اشاره كرد و گفت : شوراي تحقيقات در سال 68 به منظورپاسخگويي به نيازهاي پژوهشي  آموزش و پرورش شروع به كار كرد و از سال 68تا كنون بيش از 2500 پژوهش در حوزه هاي مختلف آموزش و پرورش توسط شوراي تحقيقات و پژوهشكده تعليم و تربيت طراحي و به مرحله اجرا در آمده است.وي گفت  در سال گذشته بيش از 36 هزار فرهنگي در كشور تحت پوشش دوره هاي آموزش پژوهش قرار گرفته اندو با اجراي طرح اقدام پژوهي و تربيت مدرس پژوهش زمينه فعاليتهاي پژوهشي معلمان و مدرسان فراهم شده است و بدين منظور طرح معلمان پژوهنده در شش دوره اجرا شده است كه در سال تحصيلي 81-80 بيش از 5000 طرح پژوهشي به شوراي تحقيقات استانها ارسال شده است و از اين تعداد 546 طرح برگزيده به پژوهشكده تعليم و تربيت معرفي گرديد و در نهايت 12 طرح برتر كشور انتخاب و معرفي شدند وي زمان آغاز دريافت طرحهاي پژوهشي براي هفتمين دوره انتخاب معلم پژوهنده را مهر 82 اعلام كرد و تصريح نمود معلمان مي توانند در زمينه هاي مختلف آموزشي ، كلاس داري ، ياد گيري و ياد دهي روشهاي تدريس و ارزشيابي طرحهاي پژوهشي خود را ارائه نمايند وي ابراز اميدواري كرد تا در تدوين برنامه چهارم توسعه توجه ويژه اي به بخش پژوهش و تحقيقات به عمل آيد وي تقويت خود ياد گيري و كاهش نقش مستقيم معلم را از ويژگي هاي آموزش و پرورش امروز اعلام كرد و گفت بايد در تربيت نسل آينده به واقعيت هاي جاري جهان توجه شود

در اين گرد همايي معاونين برنامه ريزي و پژوهش و كار شناس مسئولان  تحقيقات و پژوهش استانهاي كشور در شش

كميسيون با عناوين بررسي آيين نامه ، نقش شوراي تحقيقات ، اولويتهاي پژوهشي ملي و ارتقاء آن ، آموزشهاي پژوهشي و توسعه   IT , ICT به بحث و تبادل نظر پرداختند و تصميمات لازم را اتخاذ نمودند .

در مراسم افتتاحيه اين همايش دو روزه آقاي احمدي فولادي رئيس سازمان آموزش وپرورش مازندران از افتتاح پژوهشكده تعليم و تربيت در ساري در شهريورماه سال جاري  خبر داد و ابراز اميدواري نمود تا با افتتاح  اين پژوهشكده زمينه گسترش فعاليتهاي تحقيقياتي و پژوهشي فرهنگيان مازندران فراهم گردد دكتر حاجيان كارشناس مسئول تحقيقات سازمان آموزش وپرورش مازندران نيز در اين گردهمايي گزارشي در مورد وضعيت تحقيقات و پژوهش در آموزش وپرورش مازندران ارائه نمود .

گردهمايي معاونين پژوهشي و كارشناس مسئولان تحقيقات آموزش وپرورش سراسر كشور در ساري

بازديد رئيس پژوهشكده تعليم و تربيت از پژوهشكده آموزش وپرورش مازندران