سي و سومين جشنواره‌ بين‌ المللي‌ فيلم‌ رشد در مازندران با معرفي آثار برتر در بخشهاي مختلف در سالن‌اجتماعات‌ هلال احمر شهرستان ساري پايان يافت در مراسم اختتاميه اين جشنواره كه با حضور جمعي از مديران كل و نماينده مردم ساري در مجلس شوراي اسلامي برگزار شد آقاي آقاميري معاون آموزش و پرورش عمومي و مسئول برگزاري جشنواره در مورد نحوه برگزاري جشنواره و اهميت توجه به فيلمهاي آموزشي مطالبي بيان داشت و گفت فيلم معلم است و اگر بتوانيم از اين رسانه آموزشي بدرستي استفاده كنيم بستر مناسبي را براي آموزش مفاهيم علمي و تربيتي فراهم كرديم وي گفت در طي‌ 6 روز برگزاري‌ اين‌ جشنواره‌ 50 فيلم‌ كوتاه‌ و بلند آموزشي‌ ، علمي‌ و تربيتي‌ و 6 فيلم‌ بلند سينمايي‌ درقالب‌ 30 سانس‌ به‌ نمايش‌ درآمد و 20 هزار دانش آموز دوره هاي مختلف تحصيلي از فيلمهاي سانس دانش آموزي و 8 هزار نفر در بخش سانش خانوادگي از اين فيلمها ديدن كردند بر اساس آراء هيت داوران كه در مراسم اختتاميه اين جشنواره قرائت شد در بخش داستاني كوتاه ضمن تقدير از فيلمهاي دخترك و سرباز به كارگرداني آقاي عزيز ا... محمد پور از ايران و كارت پستال به كارگرداني خانم آنا ماتي چيك از آلمان لوح تقدير و جايزه اثر برتر به فيلم آب و گل به كارگرداني آقاي محمد علي صفورا از ايران اهداء شد . در بخش انيميشن هيات داوران ضمن تقدير از انيميشن بلند خورشيد مصر به كارگرداني مشترك آقايان بهروز يغمائيان و شهرام خوارزمي از ايران لوح تقدير و جايزه اثر برتر را به انيميشن سپيد بالان به كارگرداني آقاي عبدالله عليمراد از ايران اهداء مي كند در بخش مستند ضمن تقدير از مستند اسب ماهي به كارگرداني خانم تيم فوئردرر از آلمان لوح تقدير و جايزه اثر برتر را مشتركا به فيلمهاي شهد وشرنگ به كارگرداني آقاي عباس مهاجران و به فيلم كودك زاده نشده ام به كارگرداني خانم شيوا كاظمي از ايران اهداء نمود در بخش مستند فرهنگي نيز هيات داوران ضمن تقدير از مستند آنجا كه هيچكس نيست به كارگرداني آقاي مهدي قربانپور لوح تقدير و جايزه اثر برتر را به فيلم كشتي نوح به كارگرداني خانم سودابه باباگپ از ايران اهداء نمود .همچنين در اين جشنواره از 4 فيلم ساز مازندراني كه در سي و سومين جشنواره فيلم رشد با ارائه فيلم شركت كرده بودند تقدير شد قابل ذكر است اين‌ جشنواره‌ از سوي‌ دفتر تكنولوژي‌ آموزشي‌ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ با هماهنگي‌ كارشناسي‌تكنولوژي‌ آموزشي‌ سازمان آموزش‌ و پرورش‌ استان‌ مازندران برگزار شد