مسابقات علمي و عملي هنرجويان هنرستانهاي فني و حرفه اي منطقه 3 كشور با حضور هنرجويان برگزيده استانهاي خراسان ، كرمان ، سيستان و بلوچستان ، هرمزگان و يزد از تاريخ 16 اسفند لغايت 18 اسفند 82 در 27 رشته فني و حرفه اي در ساري برگزار مي شود در اين دوره از مسابقات هنرجويان در بخش كشاورزي در4 رشته امور زراعي و باغي . امور دامي ، ماشينهاي كشاورزي و صنايع غذايي در بخش حرفه اي در 9 رشته كامپيوتر ، حسابداري ، گرافيك ، نقشه كشي معماري ، نقاشي ، صنايع دستي ، طراحي و دوخت ، كودكياري ، مديريت خانواده ، و در بخش فني در14 رشته الكترونيك ، الكتروتكنيك ، تاسيسات ، ساخت و توليد ، ساختمان ، صنايع فلزي ، صنايع چوب ، مكانيك خودرو ، نقشه كشي عمومي ، نقشه برداري ، متالوژي ، صنايع شيميايي ، معدن و سراميك به رقابت خواهند پرداخت نفرات برتر رشته هاي مختلف اين مسابقات در مرحله كشوري مسابقات هنرجويان هنرستانهاي فني و حرفه اي كشور كه در ارديبهشت 83 در استان خراسان برگزار مي شود شركت مي كنند . قابل ذكر است هنرجويان برگزيده هنرستانهاي فني و حرفه اي مازندران براي رقابت با هنرجويان برگزيده منطقه 2 كشور به تبريز اعزام خواهند شد