نتايج آزمون اعزام نيرو به مدارس خارج از كشور اعلام شد از سوي اداره كل آموزش و پرورش مدارس خارج از كشور اسامي 128 نفر از فرهنگيان مازندراني كه موفق به كسب نمرات لازم مرحله اول شدند اعلام شد در آزمون مدارس خارج كشور 1316 فرهنگي از مازندران شركت كرده بودند كه از اين تعداد 128 نفر موفق شدند در رشته هاي تاريخ ، مديريت و معاونت ، امور دفتري ، پرورشي ، فيزيك ، زيست شناسي ، شيمي ، عربي ، ادبيات فارسي ، زبان انگليسي ، علوم اجتماعي ، مشاوره تحصيلي ، ابتدايي ، علوم تجربي ، مشاوره تحصيلي ، كامپيوتر ، رياضيات بينش اسلامي به مرحله مصاحبه راه يابند زمان برگزاري مصاحبه پذيرفته شدگان اواخر فروردين 83 اعلام شده است فرهنگيان و داوطلبان جهت اطلاع از نتيجه آزمون مي توانند به سايت اطلاع رساني آموزش و پرورش مازندران به آدرس http://www.edumaz.ir/nws/ezam.htmمراجعه نمايند