نتايج مرحله اول المپيادهاي علمي كشور در رشته رياضي ، ادبيات ، زيست شناسي و شيمي در سايت اطلاع رساني سازمان آموزش و پرورش مازندران قرار گرفت دانش آموزان و خانواده هاي محترم آنان مي توانند جهت اطلاع از نتايج مرحله اول المپيادهاي علمي كشور به آدرسwww.edumaz.ir مراجعه نمايند بر اساس اعلام باشگاه دانش پژوهان جوان وزارت آموزش و پرورش 76 نفر در المپياد رياضي ، 11 نفر در المپياد مقدماتي رياضي ، 38 نفر در المپياد ادبيات ، 35 نفر در المپياد زيست شناسي و 43 نفر در المپياد شيمي به مرحله دوم المپيادهاي علمي كشور راه يافتند