مسابقات علمي و عملي هنرجويان هنرستانهاي فني و حرفه اي منطقه 3 كشور با حضور هنرجويان برگزيده استانهاي خراسان ، كرمان ، سيستان و بلوچستان ، هرمزگان و يزد به مدت 4 روز در 27 رشته فني و حرفه اي در ساري برگزار شد به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش وپرورش مازندران در اين دوره از مسابقات هنرجويان در 4 رشته كشاورزي 9 رشته حرفه اي 14 رشته فني به رقابت پرداختند كه نفرات برتر رشته هاي مختلف بدين ترتيب معرفي شدند رشته امور زراعي و باغي محسن نوبهاري از خراسان .رشته امور دامي كاظم پيرو دين از خراسان ، رشته ماشينهاي كشاورزي محمداعظم زبرپور از خراسان ، رشته صنايع غذايي ريحانه هراتي بندي از يزد رشته كامپيوترالهام عبداللهي از يزد رشته حسابداري رضا اسلامي از كرمان ، رشته گرافيك مريم عروجي از خراسان ، رشته نقشه كشي معماري سوسن بامشاد فر از يزد ، رشته نقاشي مريم السادات حظيره از يزد ، رشته صنايع دستي محبوبه مدير از يزد ، رشته طراحي و دوخت فهيمه حيدري از خراسان ، رشته كودكياري مهديه بلورچي از خراسان ، رشته مديريت خانواده الهام ابوالحسيني زاده از يزد ، رشته الكترونيك محمد حسين كريمي از يزد ، رشته الكتروتكنيك محسن حسن پور از خراسان ، رشته تاسيسات آرش محرابي زاده از كرمان ، رشته ساخت و توليد ياسر حاجي زاده از كرمان ، رشته ساختمان مرتضي عامري از هرمزگان ، رشته صنايع فلزي محمد احمدي از خراسان ، رشته صنايع چوب مهدي خاتمي از يزد ، رشته مكانيك خودرو محمد حسن ادهمي از كرمان ، رشته نقشه كشي عمومي احسان مجردي از خراسان ، رشته نقشه برداري مجتبي دهباشي از خراسان ، رشته متالوژي جواد حيدري از كرمان ، رشته صنايع شيميايي ساجده شكوفه مقدم از يزد ، رشته معدن محسن صفري از خراسان و رشته سراميك محمد رضا خاكپور از يزد و امير محمدي از خراسان به طور نفرات برتر رشته هاي مختلف اين مسابقات در مرحله كشوري مسابقات هنرجويان هنرستانهاي فني و حرفه اي كشور كه در ارديبهشت 83 در استان خراسان برگزار مي شود شركت مي كنند