حجت الاسلام و المسلمين طبرسي نماينده ولي فقيه در مازندران كه در جمع كاركنان آموزش و پرورش استان سخن مي گفت ابتدا به بيان تاريخ زندگي پيامبر گرامي اسلام پرداخت و گفت عدالت را فقط پي امبران مي توانند اجرا كنند و عدالت كامل انساني فقط در سايه رهبر معصوم محقق مي شود امام جمعه مركز استان فلسفه رسالت پيامبران و امامان را مبارزه با طاغوت و ظلم و استقرار عدالت و معنويت خواند وبا اشاره به ايام شهادت امام حسن مجتبي (ع) گفت نهضت امام حسين (ع) ابتدا حسني ، بعد حسيني است و همه امامان ما در طول تاريخ با بهره گيري از تاكتيك ايجابي و سلبي به مبارزه با ظلم و طاغوت پرداختند حجت الاسلام و المسلمين طبرسي در ادامه به تبيين نقش و جايگاه آموزش و پرورش پرداخت و با اشاره به جايگاه والا و ارزشمند معلمان گفت : جامعه سالم و پويا محصول آموزش و پرورش پويا و مناسب است و معلمان بايد با خاطر خوش و بدون دغدغه در كلاس درس حاضر شوند و همه بايد تلاش كنند تا مشكلات اين قشر زحمتكش و پرتلاش مرتفع شود وي از معلمان خواست تا از راه معقول ، مشروع و منطقي مسائل و مشكلات خود را پيگيري نمايند وي در ادامه از مسئولين خواست تا توجه جدي به مسائل معيشتي و رفاهي معلمان نمايند تا معلمان با انگيزه و آرامش بيشتر به رسالت سنگين و انسان ساز خود عمل نمايند