مراسم اختتاميه جشنواره الگوهاي برتر تدريس دوره راهنمايي مازندران در اردوگاه شهداي دانش آموزي شهرستان ساري برگزار شد در اين مراسم ابتدا آقاي قريب رئيس گروه راهنمايي آموزش و پرورش استان گزارشي در مورداهداف و نحوه برگزاري جشنواره الگوهاي برتر تدريس دوره راهنمايي استان ارائه نمود و گفت در سطح استان بيش از 800 تدريس توسط معلمان در دروس قرآن ، عربي ، زبان انگليسي ، فارسي انجام شد كه 78 تدريس منتخب به مرحله استاني راه يافتند و در نهايت 8 تدريس برتر انتخاب و معلمان منتخب در مرحله كشوري اين جشنواره شركت مي نمايند وي شناسايي رويكردهاي نوين ياددهي و يادگيري ، توسعه مهارت هاي معلمان و ايجاد رقابت سالم و سازنده و تبادل تجربيات مفيد آموزشي و پرورشي را از مهمترين اهداف جشنواره الگوهاي برتر تدريس اعلام كرد در ادامه آقاي حاجي آقايي رئيس سازمان آموزش و پرورش استان طي سخناني به سه مقوله مهم مهارت ، معيشت و منزلت معلمان در آموزش و پرورش پرداخت و گفت اگر معتقديم كه آموزش و پرورش محور و مدار توسعه است و راه هرگونه پيشرفت و توسعه از بستر آموزش و پرورش مي گذرد پس بايد معلمان ما براي انجام رسالت سنگين خود به اخرين اطلاعات و دانش بشري دست يابند و صلاحيتها و مهارتهاي علمي و آموزشي لازم را كسب كنندوي تقويت سطح علمي و آگاهيهاي دبيران را بسيار مهم خواند و ابراز آميدواري نمود با برگزاري جشنواره هاي تدريس و تبادل اطلاعات و تجربيات ، معلمان با روشهاي نوين ياددهي و يادگيري آشنا شوند وي در ادامه به معيشت معلمان اشاره كرد و تصريح نمود معلم وقتي به منزلت واقعي خود دست مي بايد كه در كنار داشتن مهارت خوب معيشت مناسب داشته باشد و در انجام وظايف خود دغدغه نداشته باشد وي ابراز اميدواري نمود تا براي رفع مشكلات معيشتي معلمان همه تلاش كنند در ادامه نفرات منتخب جشنواره به ارائه تدريس عملي پرداختند و در پايان به نفرات برتر لوح تقدير و هدايايي اهدا شد نفرات برتر جشنواره الگوهاي برتر تدريس دوره راهنمايي مازندران بدين ترتيب معرفي شدند 1 ـ درس قرآن : سيد شيدا .... شجاعي از ناحيه 2 ساري و رمضانعلي باقري از شهرستان نكا 2 ـ درس عربي : خانم ليلا رادفر از بابل و طيبه اكبر زاده از آمل 3 ـ درس زبان انگليسي : منيره اميني فر از قائمشهر و شهربانو جعفري از ناحيه 2 ساري 4 ـ درس فارسي : ليلا كاشفي آلاشتي از مياند رود ومرتضي فلاحتگر از نكا