آزمون استخدامي ادواري با شركت 33170 داوطلب مازندراني روزهاي پنج شنبه دهم و جمعه يازدهم ارديبهشت در 11 شهرستان مازندران برگزار مي شود در اين آزمون 19256 داوطلب زن و 13914 داوطلب مرد در گروههاي اداري ، پزشكي ، آموزشي ، پيراپزشكي ، مالي ، فني و مهندسي ، فرابري داده ها ، فرهنگي و هنري ، اجتماعي ، كشاورزي و محيط زيست به رقابت خواهند پرداخت كارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان روزهاي سه شنبه هشتم و چهارشنبه نهم ارديبهشت بر اساس تاريخ تولد آنان بدين ترتيب توزيع مي شود ـ كليه متولدين سال 1353 و قبل از آن صبح روز سه شنبه 8 / 2 / 83 ـ كليه متولدين سالهاي 1354 ، 1355 ، 1356 و 1357 عصر روز سه شنبه 8 / 2 / 83 ـ كليه متولدين سالهاي 1358 و 1359 صبح چهارشنبه 9 / 2 / 83 ـ كليه متولدين سال 1360 و بعد از آن عصر چهارشنبه 9 / 2 / 83 در آزمون استخدامي ادواري سال 83 داوطلبان مي بايست به 185 سئوال در مورد دانش پايه و علايق ، 154 سئوال در زمينه استعدادهاي ويژه و شخصيت و 100 سئوال در مورد سرعت و دقت در مدت 200 دقيقه پاسخ دهند