مرحله استاني مسابقات آرمايشگاهي و كارگاهي دانش آموزان دوره متوسطه استان با شركت 223 دانش آموز برگزيده شهرستان و منطقه مازندران به مدت3 روز در پژوهش سراي جابربن حيان شهرستان قائمشهر برگزار شد كه در پايان نفرات برتر اين مسابقات در رشته مختلف بدين ترتيب معرفي شدند رشته فيزيك : اكرم جباري از ساري اول صحرا ابراهيمي از قائمشهر دوم و بهنود فرازمند از ساري سوم رشته شيمي : الهام كمالي از ساري اول ، گلناز ايزدي از آمل دوم و سودابه زماني از ساري سوم رشته زيست شناسي : حسين قاسم زاده از ساري اول ، سورنا كيهاني از آمل دوم و زهرا شريفي از دودانگه سوم رشته رايانه : سيد ماهان ملك آرا از بابل اول ، بهين مولايي از بابل دوم و امير عباس رضايي از نوشهر سوم