مسابقات بين المللي نقاشي با عنوان برنج زندگي است سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد ( فائو) در راستاي نامگذاري سال 2004 به عنوان سال بين المللي برنج با شعار برنج زندگي است از سوي سازمان ملل متحد اقدام به برگزاري مسابقه بزرگ نقاشي نموده است به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش وپرورش مازندران همه كودكان به ويژه كودكاني كه در نزديكي شاليزارها زندگي مي كنند مي توانند با فرستادن نقاشي خود در اين رقابت بين المللي شركت نمايند كودكان علاقمند مي توانند آثار خود را تا تيرماه 1383 به آدرس تهران صندوق پستي 314-14565 جبهه سبز ايران ارسال نمايند و يا بطور مستقيم تصوير نقاشي را از طريق اينترنت و به آدرس rice2004@fao.org ايميل نمايند قابل ذكر است نقاشي مي بايست بر روي صفحه A4 بوده و داراي نام و نام خانوادگي ، سن ، نام شهر ، كشور و صاحب اثر باشد