به منظور تكريم و تجليل از مدرسه سازان مازندران ششمين جشنواره مدرسه سازان مازندران با حضور استاندار مازندران، جمعي از مديرا ن كل دستگاههاي اجرايي و بيش از 300 خير مدرسه ساز مازندراني در سالن هلال احمر شهرستان ساري برگزار شد در اين مراسم پس از اجراي چند برنامه فرهنگي و هنري مهندس كماسي مدير كل نوسازي مازندران گزارشي در مورد مشاركت افراد خير در امر مقدس مدرسه سازي ارائه نمود و گفت در 7 سال گذشته افراد خير و نيكوكار مازندراني 220 مدرسه را به ارزش 120 ميليارد ريال احداث نمودند و در حال حاضر نيز 160 پروژه با مشاركت افراد خير در حال احداث است وي ارزش كمكهاي ريالي افراد خير را در سال 82 حدود 50 ميليارد ريال اعلام كرد و گفت در پنجمين جشنواره مدرسه سازان ، افراد خير متعهد شده بودند 42 ميليارد ريال به آموزش و پرورش و نوسازي مدارس كمك كنند كه پيش بيني مي شود در ششمين جششنواره مدرسه سازان مقدار اين كمكها افزايش يابد حاجي آقايي رئيس سازمان آموزش و پرورش استان نيز در اين جشنواره از فضاي آموزشي مناسب به عنوان مهمترين ابزار كيفيت بخشي به آموزش و پرورش ياد كرد و گفت براي حذف مدارس تخريبي ، استيجاري و مدارس دونوبته استان به 13 هزار كلاس درس جديد نيازمنديم كه براي احداث اين تعداد كلاس درس 130 ميليارد تومان اعتبار مورد نياز است و حل اين مشكل بدون مشاركت و حضور افراد خير و نيكوكار ممكن نيست در ادامه مهندس پنجه فولادگران استاندار مازندران پيام رياست محترم جمهوري جناب آقاي خاتمي به ششمين جشنواره مدرسه سازان را قرائت كرد در بخشي از اين پيام آمده است مدرسه مكان نخست براي جهش به جايگاه رفيع مي باشد و انسانهاي نيك كرداري كه به امر خطير مدرسه سازي همت نموده اند پيش آهنگان عرصه علم و آگاهي و پيشتازان و مبارزان با جهل و گمراهي و فقر و بيكاري مي باشند و نام نيكشان همواره جاودانه خواهد ماند و سهم بالايي در عمران و آباداني كشور خواهند داشت از همه عزيزاني كه با حضور آگاهانه و مسئولانه در عرصه مدرسه سازي گام نهاده اند تقدير و تشكر مي كنم و استمرار اين حركت مقدس را آرزومندم استاندار مازندران در ادامه طي سخناني اهميت نيروي انساني را براي رشد و تعالي جامعه برشمرد و گفت : هيچ امكاني براي توسعه و پيشرفت در يك كشور مؤثرتر از نيروي انساني نيست و بزرگترين منبع يك كشور براي رشد و توسعه و تعالي ، انسانها و نيروي انساني آن كشور هستند و هر چه انسانها داناتر و آگاهتر و انديشمندتر باشند راه براي سعادت آن كشور هموار تر است مهندس پنجه فولادگران تاكيد كرد افراد خير و مدرسه ساز با انديشه بلند خويش در راه مدرسه سازي قدم برداشته اند و اين حركت مقدس رشد و توسعه و استقلال كشور را به ارمغان مي آورد و در حقيقت افراد خير معلميني هستند كه درس ايثار و گذشت را به فرزندان اين مرزو بوم آموزش مي دهند استاندار مازندران تعليم و تربيت را اساسيترين ركن جامعه خواند و افزود : آينده كشور در گرو تربيت فرزندان امروز ماست در اين مراسم با اهداء حلقه هاي گل و لوح تقدير به جمعي از خيرين مدرسه ساز مازندران از مشاركت افراد خير و نيك انديش مازندران در امر مقدس مدرسه سازي تجليل شد .