روابط عمومي آموزش وپرورش مازندران اسامي نفرات برتر مسابقات قرائت ، حفظ و مفاهيم قرآن كريم و نهج البلاغه دانش آموزان استان را بدين ترتيب اعلام كرد در رشته قرائت قرآن پايه اول راهنمايي حاتمه قرباني و محمد صفايي ازناحيه2 ساري پايه دوم راهنمايي مهسا ملك زاده از قائمشهر و نسيم اسد پور از گلوگاه و محمد بابايي از قائمشهر پايه سوم راهنمايي نازيلا ملكيان از بابل و احمد امين طبرسي از آمل پايه اول متوسطه معصومه متولي از تنكابن و مسعود روحي از ناحيه يك ساري پايه دوم متوسطه سيده صفيه بزرگي از ناحيه يك ساري و محمد زماني از ناحيه دو ساري پايه سوم متوسطه سيده عاطفه هاشم ورزي از بابلسر و مجتبي آقاجان زاده از بابل دوره پيش دانشگاهي فاطمه مهد يين و روح الله حيدري از قائمشهر در رشته حفظ قرآن پايه اول راهنمايي مهشيد محمدي از قائمشهر و اميد يوسفي از نكا پايه دوم راهنمايي نسيبه رنجبر از بهشهر و دانيال عالميان از بابل پايه سوم راهنمايي سيده فاطمه اشرفي از ناحيه يك ساري و سيد عباس مير حسيني از بابل پايه اول متوسطه رقيه رضائي از ناحيه يك ساري و مسعود اسعدي از ناحيه دو ساري پايه دوم متوسطه سيده فاطمه مير حسيني از بابل و سيد سجاد ادياني از قائمشهر پايه سوم متوسطه معصومه بخشنده از ساري ناحيه 1 و نصرالد ين جاويدي از نوشهر دوره پيش دانشگاهي ام الهدي كاوه از ناحيه دو ساري و عليرضا نجفي از قائمشهر در رشته مفاهيم قرآن پايه اول راهنمايي مائده نامور از قائمشهر و محمد رضا محبوبي از ساري پايه دوم را هنمايي عالمه كاووسي از بند پي غربي و محسن كجوري از قائمشهر پايه سوم راهنمايي مائده كريميان از بابلسر و محمد اسماعيل منطقي از ناحيه 1 ساري پايه اول متوسطه حسني رضازاده از بابل و ابراهيم سليماني از بهشهر پايه دوم متوسطه الهام شهرامي فر از عباس آباد و جابر مقد سي از بابل پايه سوم متوسطه فاطمه ياوريان از بند پي غربي و عبد الصا حب جمشيدي از قائمشهر دوره پيش دانشگاهي سيده زينب موسوي از بابل و سيد حسن مظلو مي از ناحيه 2 ساري در رشته نهج البلا غه پايه اول راهنمايي خديجه شريفي از قائمشهر و عليرضا صادقي از آمل پايه دوم راهنمايي سهيلا آئيني از بهشهر و سيد مهدي حسيني از قائمشهر پايه سوم راهنمائي مونا اصغرزاده از قائمشهر و كميل آموزگار از قائمشهر پايه اول متوسطه فاطمه عرفاني از بهشهر و موحد جمشيدي از قائمشهر پايه دوم متوسطه مريم نعمتي از بابل و مصطفي منتظري از ناحيه دو ساري پايه سوم متوسطه عاطفه حاجي تبار از قائمشهر و حسين قنبريان از بابلسر دوره پيش دانشگاهي سيده مرضيه سجادي از بهشهر و حمد موسوي از بابلسر قابل ذكر است در مرحله شهرستاني اين مسابقات بيش از 250 هزار دانش آموز دوره راهنمايي و متوسطه استان شركت نمودند و قريب 2000 نفر از منتخبان شهرستان و منطقه در مرحله استاني اين مسابقات كه در شهرستان بابلسر برگزار شد به رقابت پرداختند 32 نفر از برگزيدگان استاني مسابقات قرائت ، حفظ و مفاهيم قرآن كريم و نهج البلاغه دوره متوسطه استان در مرحله كشوري اين مسابقات كه درمرداد ماه سال جاري در استان همدان برگزار مي شود شركت مي نمايند