با حضور آقاي رعيت نماينده مردم قائمشهر در مجلس شوراي اسلامي ، ابوالحسني فرماندار شهرستان قائمشهر ، حق نظر و آقاميري معاونين آموزش متوسطه و عمومي سازمان آموزش و پرورش و جمعي از مسئولين كلنگ آموزشگاه 8 كلاسه 7 تير جمنان قائمشهر ، با هزينه اي بالغ بر 800 ميليون ريال به زمين زده شد هزينه احداث اين آموزشگاه را مهندس وليپور از افراد خير پذيرفته است و قول مساعد داده شد طي 6 ماه آينده اين آموزشگاه احداث و در اختيار آموزش و پرورش قرار گيرد اين فرد خير آمادگي خود را براي احداث مدرسه دخترانه در اين محل اعلام كرده است .