چند خبر آموزشي وفرهنگی از مازندران

 سارى ، خبرگزارى جمهورى اسلامى سازمان آموزش وپرورش مازندران مهلت شرکت در مسابقه فرهنگى، تاريخى "فجر" را که در وب سايت اين سازمان به آدرس WWW.EDUMAZ.IRبرگزار مىشود تا پايان بهمن ماه تمديد کرد.

سازمان آموزش و پرورش مازندران به منظور ترويج فرهنگ کتاب خوانى و توسعه و تجهيز کتابخانه هاى مدارس استان اقدام به برپايى يک هزار و۲۰۰ نمايشگاه کتاب در مدارس استان کرده است که تا۱۵ اسفندماه ادامه دارد.در اين راستا کتابهايى به ارزش دو ميلياردريال با همکارى موسسه فرهنگى "منادى تربيت " در اختيار ادارات آموزش وپرورش مناطق و شهرستانهاى مازندران قرار گرفت .

فرهنگيان هنرمند و علاقه مند به عنر فيلم سازى مىتوانند آثارخود را در موضوعات مدرسه - خانه ، جامعه با محوريت دانش آموز، معلم ، خانواده و تاکيد بر مسايل علمى، آموزشى، تربيتى وفرهنگى را تاپايان بهمن ماه سالجارى به دبيرخانه جشنواره "فيلم کوتاه فرهنگيان مازندران " ارسال نمايند.مدت آثار بايد حداکثر۳۰ دقيقه و در قالب فيلم هاى داستانى ،مستند و متحرک سازى باشد و از زمان ساخت آن بيش از سه سال نگذشته باشد

/ 0 نظر / 14 بازدید