سه دانش آموز مازندراني براي داوري جشنواره بين المللي فيلمهاي كودك و نوجوان

 سه دانش آموز مازندراني براي داوري جشنواره بين المللي فيلمهاي كودك و نوجوان بر گزيده شدند نوزدهمين جشنواره بين المللي فيلم هاي كودكان و نوجوانان از هشتم لغايت هيجدهم مهر ماه در اصفهان بر گزار ميشود به گزارش روابط عمومي آموزش و پرورش مازندران در نوزدهمين جشنواره بين المللي فيلمهاي كودكان و نوجوانان سه دانش آموز مازندراني بنامهاي سعيده لطيفي پايه سوم راهنمايي از بابل ، هدي شاملي پايه سوم متوسطه از جويبار و مريم فرجي پايه سوم راهنمايي از ناحيه يك ساري به عنوان داوران جشنواره انتخاب و معرفي شدند قابل ذكر است در نوزدهمين جشنواره بين المللي فيلمهاي كودكان و نوجوانان در مجموع بيست و پنج داور نو جوان حضور خواهند داشت وبه داوري فيلمها مي پردازند قابل ذكر است سعيده لطيفي باارائه فيلم ( پايان تلخ يك آرزو ) و زينب فقيهان جويباري با فيلم ( دستهاي خسته ) در بيست و دومين جشنواره هنري دانش آموزان سراسر كشور توانستند رتبه نخست كشور را كسب نمايند

/ 1 نظر / 10 بازدید