همزمان با هفته پيوند انتخابات 4600 انجمن اولياء و مربيان مازندران برگزار مي شود

 عناوين روزهاي هفته پيوند اوليا و مربيان اعلام شد  به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش و پرورش مازندران هفته پيوند اولياء و مربيان از روز جمعه بيست و چهارم مهر آغاز و تا روز پنجشنبه سي ام مهر ماه ادامه خواهد داشت در اين هفته انتخابات 4600 انجمن اولباء و مربيان در مدارس ابتدايي ، راهنمايي و متوسطه بر گزار مي شود ودر هر آموزشگاه 7نفر عضو انجمن اولياء و مربيان مي باشند كه 5 نفر آنان نماينده اوليا و دانش آموزانند و مدير آموزشگاه و نماينده معلمان در جلسات انجمن اوليا و مربيان شركت مي نمايند ايجاد فرصتي مناسب براي مشاركت و تعامل منطقي و مستمر اوليا و مربيان ، اشاعه فرهنگ مشاركت در تعليم و تربيت و تقويت مؤثر و فعال اوليا ء در اداره مدرسه ، ايجاد ارتباط سالم و سازنده و دوستانه بين دانش آموزان و اولياء آنان و آگاهي دادن به اوليا جهت تأ مين سلامت جسمي و رواني فرزندان و همكاري و هم انديشي جهت تدوين برنامه هاي اساسي مدرسه و شناخت استعدادهاي نهفته دانش آموزان و بهره گيري از تخصص ها و مهارتهاي اوليا ء به صورت فردي و گروهي از مهمترين اهداف و سياستهاي بر گزاري هفته پيوند در آموزش و پرورش مي باشد عناوين روزهاي هفته پيوند سال تحصيلي 84 – 83 بدين ترتيب مي باشد جمعه 24 7/83 پيوند اوليا و مربيان ،اعتلا ء و تعميق تربيت ديني فرزندان شنبه 25/7/83 پيوند اوليا و مربيان ، تزكيه و خود سازي ( ماه مبارك رمضان ) يكشنبه 26/7/83 پيوند اوليا و مربيان ، تندرستي و سلامت رواني دوشنبه 27/7/83 پيوند اوليا ء و مربيان ،‌تبيين اهداف نظام آموزش و پرورش و آيين نامه انجمن اولياو مربيان سه شنبه 28/7/83 پيوند اوليا و مربيان ، تكريم از اولياي فعال و دانش آموزان ساعي چهارشنبه 29/7/83 پيوند اوليا و مربيان ، فن آوري اطلاعات و شناخت نقاط قوت و ضعف آن پنجشنبه 30/7/83پيوند اوليا و مربيان ، تبيين راه هاي مشاركت و شيوه هاي پاسخگويي تشكيل مجمع عمومي و بر گزاري انتخابات انجمن اوليا و مربيان در مدارس سراسر استان ،‌اجراي زنگ پيوند در آموزشگاه , دعوت از صاحبنظران و اساتيد به منظور ارتقاي سطح فعاليت هاي اوليا و مربيان ، تجليل از خيرين و اولياء فعال ، تقدير از تلاش هاي انجمنهاي اوليا و مربيان موفق ، بر گزاري مسابقات ويژه دانش آموزي در خصوص مسائل خانواده و بر پايي نمايشگاه از جمله برنامه هاي هفته پيوند در آموزش و پرورش مازندران است

/ 0 نظر / 10 بازدید