گزارش معاون پشتيباني سازمان آموزش وپرورش مازندران در زمينه پرداختها

محمد تقي عباسپور معاون پشتيباني سازمان آموزش و پرورش در گفتگويي با خبرنگار ما از پرداخت حقوق اسفندماه فرهنگيان مازندران خبر داد وي گفت اضافه كار آموزشي مدارس در سه ماه اخير . حق التدريس فرهنگيان به مدت چهارماه . بن مرحله سوم . پول لباس ششماهه دوم نيروهاي خدماتي . كمك هزينه ازدواج و فوتي سه ماهه باقيمانده پايان سال . حق الزحمه امتحانات و آزمونهاي استخدامي و كنكور آزمايشي بخشی از پرداخت هاي اسفند ۸۳ مي باشد وي با اشاره به كمبود اعتبار در آموزش و پرورش استان گفت با تلاش فرواني كه صورت گرفته در زمينه  پرداخت پاداش سنوات بازنشستگان و مرخصي مناطق محروم و روستايي . پاداش مناطق محروم و روستايي . پاداش ۱۷۶ ساعت ضمن خدمت . حق الزحمه انتخابات سال ۸۲  . يارانه مسكن سال ۸۲ و ۸۳  با مشكل جدي روبروست وي ضمن تشكر از همكاري صميمانه رئيس سازمان اقتصاد و داراي استان و سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ابراز اميدواري نمود تا در فرصت باقي مانده  زمينه پرداخت بقيه مطالبات فرهنگيان مازندران فراهم گردد

/ 0 نظر / 8 بازدید