شوراي تحقيقات آموزش و پرورش مازندران در كشور اول شد

  در گردهمايي سراسري اعضاي شوراي تحقيقات استانها و كميته هاي پژوهشي حوزه ستادي وزارت آموزش و پرورش كه از سوي پژوهشكده تعليم و تربيت در آذربايجان شرقي برگزار شد از شوراي تحقيقات آموزش و پرورش مازندران به عنوان شوراي برتر كشور تقدير شد دكتر انوشيروان حاجيان كارشناس مسئول تحقيقات آموزش و پرورش مازندران با اعلام اين مطلب گفت : بر اساس ارزيابي پژوهشكده تعليم و تربيت از بين استانهاي كشور 6 استان توانستند بالاترين امتياز را در بخش فعاليتهاي تحقيقي و پژوهشي كسب نمايند كه پس از مازندران استانهاي لرستان ، زنجان ، گلستان ، كرمان و فارس در رتبه هاي بعدي قرار گرفتند وي راه اندازي پژوهشكده تعليم و تربيت ، راه اندازي كتابخانه و اسناد پژوهشي و بانك اطلاعات ، افزايش طرحهاي پژوهشي ، افزايش كمي و كيفي فعاليت هاي اقدام پژوهي ، ارتباط مستمر با دانشگاهها و انجمن ايراني تعليم و تربيت ، همكاري موثر با مؤسسات پژوهشي و انعكاس مناسب اخبار پژوهشي بويژه در هفته پژوهش ، ارسال نظريات جديد به پژوهشكده تعليم و تربيت كشور ، فعال نمودن كميته هاي پژوهشي مناطق و نواحي ، انجام مؤثر طرحهاي پژوهشي ملي و بين المللي و كاربست آنها ، آموزش هاي پژوهشي ، شكل دهي خدمات مشاوره پژوهشي ، اجراي همايش هاي استاني ، كانوني و ملي و همكاري با كارگروه فن آوري اطلاعات و آموزش و پرورش را از مهمترين مؤلفه ها و امتيازات براي كسب رتبه برتر در كشور اعلام كرد قابل ذكر است در گردهمايي سراسري اعضاي شوراي تحقيقات سراسر كشور با اهداء لوح تقدير و هدايايي از حاجي آقايي رئيس سازمان آموزش و پرورش مازندران و رئيس شوراي تحقيقات بخاطر اقدامات ارزشمند شوراي تحقيقات آموزش و پرورش مازندران براي رشد و توسعه فعاليتهاي پژوهشي در استان تقدير شده است

/ 0 نظر / 13 بازدید