27 اسفند آخرين فرصت براي ثبت نام فرهنگيان ديپلمه در آزمون كارداني

  به منظورفراهم ساختن فرصت لازم براي ادامه تحصيل همه فرهنگيان ديپلمه و ارتقاء سطح تحصيلي آنان با موافقت وزارت تحقيقات و فناوري ، آموزش وپرورش و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور آزمون كارداني ويژه فرهنگيان ديپلمه رسمي آموزش وپرورش برگزار مي شود به گزارش روابط عمومي آموزش وپرورش مازندران فرهنگيان ديپلمه اي كه داراي حكم كارگزيني رسمي در رسته آموزشي و فرهنگي و ديپلم كامل نظام قديم متوسطه يا گواهينامه دوره پيش دانشگاهي هستند و تا اول مهر 84 حداكثر 23 سال سابقه دارند مي توانند براي شركت در آزمون كارداني ثبت نام نمايند داوطلبان واجد شرايط تا پايان وقت اداري روز پنج شنبه 27 اسفند 83 مي توانند ثبت نام كنند رشته هاي تحصيلي كه فرهنگيان ديپلمه مي توانند در آن رشته ها ادامه تحصيل دهند آموزش وپرورش ابتدايي ، امور تربيتي ، آموزش رياضي ، آموزش حرفه و فن ، تربيت بدني و علوم ورزشي ، آموزش علوم تجربي ، آموزش وپرورش كودكان استثنايي عقب مانده ذهني ، آموزش وپرورش كودكان استثنايي ناشنوا و نيمه شنوا ، آموزش وپرورش كودكان استثنايي نابينا و نيمه بينا ، آموزش زبان و ادبيات فارسي ، آموزش ديني و عربي ، آموزش مطالعات اجتماعي ، آموزش زبان انگليسي ، آموزش هنرهاي تجسمي ، متصدي امور آموزشي ، برق ، ماشين ابزار ، كاربرد رايانه ، صنايع چوب ، ساختمان ، حسابداري ، ارتباط تصويري ، فناري طراحي و دوخت اعلام شده است كارت ورود به جلسه آزمون كارداني فرهنگيان روزهاي دوشنبه 6 و سه شنبه 7 تيرماه 84 توزيع و آزمون روز جمعه دهم تيرماه برگزار خواهد شد آزمون ويژه كارداني فرهنگيان در دو بخش آزمون عمومي و اختصاصي برگزار مي شود كه داوطلبان رشته هاي نظري بايد در بخش عمومي به سئوالات فرهنگ و معارف اسلامي و زبان و ادبيات فارسي با ضريب 3 ، زبان انگليسي با ضريب 2 و زبان عربي با ضريب 1 پاسخ دهند همچنين داوطلبان ادامه تحصيل در رشته هاي فني ، حرفه اي و كاردانش در بخش آزمون عمومي مي بايست به سئوالات فرهنگ و معارف اسلامي و ادبيات فارسي با ضريب 3 ، زبان انگليسي ، فيزيك و شيمي با ضريب 2 ، رياضيات با ضريب 4 و زبان عربي با ضريب 1 پاسخ دهند

/ 0 نظر / 19 بازدید