يك مسوول آموزش وپرورش : شهريه مدارس غيرانتفاعي محدوديت دارد

 ساري ، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪ معاون دفتر توسعه و تجهيز مدارس غيرانتفاعي كشور درمازندران بر محدويت شهريه مدارس غيرانتفاعي تاكيد كرد. "محمدعلي لقايي "روز چهارشنبه در جمع مديران ومسوولان توسعه مدارس دولتي منطقه سوم كشوري در مجتمع فرهنگي رفاهي خزرآباد ساري گفت:دستورالعمل جديد براي شهريه مدارس غيرانتفاعي صادر نشده است. وي افزود:بر اساس تبصره دو ماده هفت قانون تاسيس مدراس غيرانتفاعي با پيشنهاد موسسين مدارس بر اساس فعاليت‌هاي آموزشي و پرورشي و تصويب كميسيون ويژه آموزش و پرورش شهريه تعيين مي‌شود. وي با اشاره به شهريه فعاليت‌هاي فوق برنامه مدارس غيرانتفاعي گفت: انجمن‌هاي اوليا و مربيان بايد فعاليت‌هاي فوق برنامه اين مدارس را ارزيابي كنند و بر اساس تنوع فعاليت شهريه را مشخص كنند. وي تاكيد كرد ،بدون مجوز انجمن اولياو مربيان هيچ مدرسه غيرانتفاعي حق گرفتن شهريه اضافه را براي فعاليت‌هاي فوق برنامه ندارد. "لقايي" به درجه‌بندي مدارس غيرانتفاعي اشاره كرد واظهار داشت:به منظور ارتقاي كيفي اين مدارس طرح درجه‌بندي مدارس غيرانتفاعي آغاز شده است. به گفته وي در مرحله اول اين طرح، تا پايان شهريور ماه سال جاري از هر استان دو منطقه و در هر منطقه ‪ ۲۵‬درصد مدارس غيرانتفاعي به نسبت دوره‌هاي تحصيلي تحت پوشش طرح قرار مي‌گيرند. با اجراي اين طرح مدارس غيرانتفاعي در چهار عرصه فعاليت‌هاي آموزشي و پرورشي، نيروي انساني، تجهيرات و فضا و اموراداري ومالي ارزيابي شده و در سه سطح تقسيم بندي خواهند شد. وي يادآور شد:مدارسي كه درمدت چهار سال نتوانند امتياز لازم را در اين طرح كسب كنند مورد تاييد آموزش و پرورش نخواهند بود. وي تعداد مدارس غيرانتفاعي كشور را ‪ ۱۴‬هزارو ‪ ۵۰۰‬واحد اعلام‌كرد وافزود: در سال تحصيلي جاري ‪ ۶/۸‬درصد دانش‌آموزان كشور كه بالغ بر يك ميليون و ‪۸۸‬ هزار نفر مي‌شود در مدارس غيرانتفاعي تحصيل مي‌كنند. گردهمايي مديران و مسوولان مشاركت‌هاي مردمي و توسعه مدارس دولتي منطقه سوم كشوري كه از امروز آغاز شد تا پنجم خرداد ماه ادامه خواهد داشت

/ 0 نظر / 11 بازدید