آگاهي بخشي و اطلاع رساني رسانه و روابط عمومي بخشي از فراگرد توسعه است

 مظفري مسئول روابط عمومي آموزش و پرورش مازندران در همايش توسعه و خبر آگاهي بخشي و اطلاع رساني رسانه و روابط عمومي بخشي از فراگرد توسعه است احمد مظفري مسئول روابط عمومي آموزش و پرورش مازندران كه در همايش توسعه و خبر و در سالن اجتماعات صدا و سيماي مركز مازندران در جمع مسئولان روابط عمومي و خبرنگاران رسانه هاي گروهي سخن مي گفت از اطلاع رساني و آگاهي بخشي روابط عمومي ها و رسانه ها به عنوان بخشي از فراگرد توسعه ياد كرد و گفت : ايجاد حس تفاهم ، اقناع و ترغيب و پاسخگويي درست و منطقي و جلب و گسترش اعتماد مردم لازمه جامعه توسعه يافته و پيشرفته است وي بر رابطه دوسويه روابط عمومي ها و رسانه ها تاكيد كرد و گفت به گفته كارشناسان علوم ارتباطات روابط عمومي و رسانه با هم اند نه در كنار هم و اگر اين مسئله محقق شود شاهد جامعه مشاركت جو و مشاركت خواه خواهيم بود و فراگرد توسعه تسهيل خواهد شد مظفري در ادامه به بيان رابطه ارتباطات و توسعه پرداخت و اظهار داشت : بحث تاثير رسانه و ارتباطات در توسعه و تعالي در اواسط دهه 1960 مطرح شد و متخصصان علوم ارتباطات بحث ارتباطات توسعه را مطرح كرده و امروز فراتر از آن بحث ارتباطات پشتيبان توسعه را مطرح مي كنند و جوامع پيشرفته و توسعه يافته بخش مهمي از موفقيتها و پيشرفتهاي خود را مديون نقش برجسته رسانه ها و ارتباطات مي باشند مسئول روابط عمومي آموزش وپرورش مازندران در ادامه به بيان ويژگيها و خصوصيات روابط عمومي و رسانه توسعه پرداخت و گفت : در روابط عمومي و رسانه توسعه گزارش و مطالب بهبود وضعيت را نشان داده ، موضوع مدار بوده و نگاه انتقادي همراه با ارائه نكات مثبت و منفي مي باشد و به سابقه و زمينه خبر و رويداد نيز اشاره مي شود وي توجه به نيارهاي آينده ، عدم توجيه برنامه ها و سياستها ، تاكيد بر نيازها و خواستهاي مردم و تاكيد بر فرايند بجاي توجه به رويداد را از ديگر ويژگيهاي خبرها و گزارشهاي توسعه اي ذكر كرد وي در پايان از مسئولان روابط عمومي و رسانه ها خواست تا با استفاده از تمامي مهارتها و فنون و بهره گيري از فن آوريهاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي در زمينه آگاهي بخشي و اطلاع رساني كه پيش زمينه و زير ساخت توسعه است تلاش نمايند

/ 0 نظر / 14 بازدید