مجوز بازگشايي مركز تيز هوشان تنكابن صادر شد

 سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان مجوز بازگشايي مركز تيز هوشان تنكابن را صادركرد در پي موافقت سازمان ملي پرورش استعدادهاي در خشان مركز تيز هوشان متوسطه در شهرستان تنكابن تأسيس شد به گزارش روابط عمومي آموزش و پرورش مازندران نام نويسي مركز تيز هوشان متوسطه تنكابن براي سال تحصيلي 85-84 تا بيست و هفتم فروردين ادامه دارد و دانش آموزان شهرهاي تنكابن ، عباس آباد ، رامسر ، نوشهر و چالوس براي نام نويسي به ادارات آموزش و پرورش محل سكونت خود مراجعه نمايند آزمون وروردي مرحله ي اول مراكز تيز هوشان به صورت هماهنگ و سراسري ساعت 9 صبح روز جمعه بيستم خرداد 84 برگزار مي شود پذيرش دانش آموزان ( سوم راهنمايي ) براي ادامه تحصيل در مركز متوسطه از بين داوطلباني كه معدل آنان در پايه دوم راهنمايي كمتر از 19 نباشد صورت مي گيرد هزينه ثبت نام 18000 ريال اعلام شده است در استان مازندران ۸ مركز تيز هوشان در شهرهاي ساري ، قائمشهر ، بابل و آمل فعاليت مي نمود كه با راه اندازي دو مركز متوسطه در تنكابن تعداد اين مراكز در استان به ۱۰ مركز خواهد رسيد

/ 0 نظر / 6 بازدید