ريیس سازمان آموزش و پرورش مازندران كارمند خوب نعمتي بزرگ براي مردم است

 محسن حاجي آقايي رئيس سازمان آموزش و پرورش مازندران كه به مناسبت هفته دولت و در صبحگاه بسيجيان آْموزش و پرورش استان سخن مي گفت با گراميداشت ياد و خاطره شهيدان گرانقدر دولت معلمان شهيد رجايي و باهنر گفت اين دو شهيد بزرگوار الگو و سرمشق تمامي كارمندان و كارگزاران نظام مقدس جمهوري اسلامي هستند وي افزود جلب رضايت ارباب رجوع و تكريم آنان و رعايت دقيق قوانين و مقررات از ويژگيهاي يك كارمند خوب و شايسته است حاجي آقايي كارمند خوب را نعمتي بزرگ براي مردام دانست و گفت مردم هم بايد قدردان كارمندان خوب و زحمتكش باشند وي از همه كارمندان خواست تا با خدمت صادقانه به مردم راه شهيدان بزرگوار رجايي و باهنر و 15 شهيد سرافراز دولت را تداوم بخشند

/ 0 نظر / 9 بازدید