رقابت 932 داوطلب مازندراني در آزمون كارداني فرهنگيان

  آزمون كارداني ويژه فرهنگيان ديپلمه رسمي آموزش و پرورش با شركت 932 داوطلب مازندراني در رشته هاي نظري ، فني ، حرفه اي و كار دانش ساعت 30/8 روز جمعه بيست و نهم آبانماه در شهرهاي آمل ، بابل و ساري بر گزار مي شود به گزارش روابط عمومي آموزش و پرورش مازندران كارت ورود به جلسه ي آزمون داوطلبان روزهاي چهارشنبه بيست و هفتم و پنجشنبه بيست و هشتم آبانماه توزيع خواهد شد داوطلبان شهرهاي آمل ، محمود آباد ، تنكابن ، چالوس ، رامسر ، كجور ، بلده ، نور ، نوشهر و لاريجان جهت دريافت كارت ورود به جلسه به اداره آموزش و پرورش آمل داوطلبان شهرهاي بابل و بابلسر به اداره آموزش و پرروش بابل و داوطلبان شهرهاي ساري ، نكا ، جويبار ، بهشهر ، قائمشهر و سوادكوه به اداره آموزش و پرورش ناحيه دو ساري مراجعه نمايند آزمون به صورت عمومي و اختصاصي مي باشد كه در رشته هاي نظري دو دفترچه شامل 185 سؤال تستي در اختيار داوطلبان قرار مي گيرد كه مي بايست در مدت 150 دقيقه به سئوالات آن پاسخ دهند همچنين در رشته هاي فني و حرفه اي و كار دانش 270 سؤال تستي در اختيار داوطلبان قرار ميگيرد كه داوطلبان در مدت 260 دقيقه پاسخ خواهند داد قابل ذكر است از مجموع شركت كنندگان اين آزمون 634 نفر زن و 298 مرد مي باشند

/ 0 نظر / 11 بازدید