تشكيل 1200 نمايشگاه كتاب در 1200 مدرسه مازندران

 به منظور ترويج كتاب و كتابخواني و توسعه و تجهيز كتابخانه هاي مدارس 1200 نمايشگاه كتاب در 1200 مدرسه مازندران تشكيل شده است به گزارش روابط عمومي آموزش وپرورش مازندران در اين راستا 1600 كارتن كتاب ويژه دوره ابتدايي ، 1167 كارتن كتاب ويژه دوره راهنمايي و 714 كارتن كتاب ويژه دوره متوسطه به ارزش بيش از 2 ميليارد ريال با همكاري موسسه فرهنگي منادي تربيت تهيه و در اختيار ادارات آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق مازندران قرار گرفت اين كتاب ها در بخشهاي علوم اجتماعي ، فلسفه و روانشناسي و علوم تربيتي ، زبان ، الهيات و دين ، ادبيات ، هنر ، فني و حرفه اي ، علوم رياضي ، علوم طبيعي و تاريخ و جغرافيا توسط گروه هاي كارشناسي انتخاب شده است و با تخفيف 20 درصد در اختيار دانش آموزان قرار مي گيرد تشكيل 1200 نمايشگاه كتاب در قالب دو بخش طرح دانش آموزي و طرح تجهيز كتابخانه هاي مدارس صورت مي گيرد كه در بخش تجهيز كتابخانه هاي مدارس 571 كارتن كتاب براي دوره ابتدايي ، 383 كارتن كتاب براي دوره راهنمايي و 955 كارتن كتاب ويژه متوسطه با تخفيف 70 درصد در اختيار علاقمندان و افراد قرار مي گيرد تا با خريد و اهداء آن به كتابخانه مدارس بخشي از نيازهاي دانش آموزان به كتابهاي جديد و تخصصي مرتفع گردد اين نمايشگاهها تا 15 اسفند داير خواهد بود و در صورت درخواست مديران مدارس و ادارات مهلت برگزاري آن قابل تمديد مي باشد با هماهنگي انجام شده علاوه بر دانش آموزان مدرسه برگزار كننده نمايشگاه از دانش آموزان مدارس همجوار نيز براي بازديد از كتابهاي نمايشگاه دعوت خواهد شد

/ 0 نظر / 10 بازدید