3230 دانش آموز استثنايي مازندران تحت پوشش طرح آتيه قرار گرفتند

سيدعيسي ميرشفيعي مدير آموزش و پرورش استثنايي مازندران كه در مراسم ويژه روز جهاني معلولين در باشگاه فرهنگيان ساري سخن مي گفت با اعلام اين خبر گفت بر اساس طرح آتيه كه از سال 81 با همكاري بانك كشاورزي آغاز شده است به كليه دانش آموزان استثنايي پس از 5 سال تحصيل به صورت مادام العمر ماهانه مستمري پرداخت خواهد شد وي شناسايي و جايدهي صحيح كودكان با توجه به تفاوت هاي فردي ، تنظيم برنامه هاي متناسب با توانمندي هاي كودك و حمايت از كودكان نيازمند را از اولويت هاي نظام آموزشي اعلام كرد و افزود : به منظور آماده سازي دانش آموزان كم توان ذهني براي زندگي مستقل و پذيرش مسئوليت هاي فردي و اجتماعي دوره هاي ويژه مهارت حرفه اي با رعايت استانداردهاي سازمان فني و حرفه اي تدوين گرديده است وي در ادامه با اشاره به 12 آذر سالروز جهاني معلولين تاكيد كرد :در حال حاضر بيش از 500 ميليون نفر معلول ذهني ، جسمي و حسي در دنيا وجود دارد و 80 درصد افراد معلول دنيا در كشورهاي در حال توسعه زندگي مي كنند وي رعايت حقوق معلولان را گامي مهم در جهت توسعه خواند و ابراز اميدواري نمود تا با افزايش آگاهي و اطلاعات آحاد جامعه و برداشتن موانع مشاركت معلولين، زندگي بهتري براي معلولين فراهم نماييم قابل ذكر است در اين همايش با حضور رئيس سازمان آموزش و پرورش مازندران از 14 دانش آموز استثنايي و معلول راه يافته به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در سال تحصيلي 84-83 با اهداء جوايزي تقدير شد

/ 0 نظر / 16 بازدید