از 1000 دانش آموز برتر و بسيجي قائمشهري تجليل شد

 با همكاري شوراي شهر قائمشهردر جشن بالندگي از 1000 دانش آموز برتر و بسيجي قائمشهري تجليل شد طي مراسمي كه با حضور امام جمعه ، فرماندار ، اعضاي شوراي شهر وجمعي از مسئولين ادارات شهرستان قائمشهر و مديران برتر مدارس دوره متوسطه و اوليائ دانش آموزان در كانون فرهنگي تربيتي آموزش و پرورش قائمشهرتشكيل گرديد از هزار دا نش آموزبرتر علمي و بسيجي قائمشهر تجليل شد در اين مراسم ابتدا آريانا رييس آموزش و پرورش قائمشهر از حركت زيبا و پسنديده شوراي شهر تقدير و تشكر نمود و افزود : نگاه فرهنگي شوراي شهر و برگزاري اين مراسم با عنوان جشن بالندگي به منظور تشويق و ايجاد انگيزه براي دانش آموزان دوره متوسطه بسيار ارزشمند و درخور تقدير است در ادامه اين مراسم ملك خيلي رييس شوراي شهر از دانش آموزان به عنوان سرمايه بزرگ كشور ياد كرد و گفت : شما دانش آموزان آينده كشور را رقم مي زنيد و ما اين افتخار را داريم كه براي اولين بار در شهر ستان قائمشهر اين جشن را در دوره دبيرستان برگزار كنيم و آرزوي ما اين است با همكاري آموزش و پرورش قائمشهر نسبت به تداوم اين كار اهتمام جدي را در سالهاي آتي داشته باشيم آنگاه حجت الا سلام و المسلمين معلمي امام جمعه شهر ستان قائمشهر از دوران تحصيل به عنوان فرصت طلايي زندگي يادكرد و خطاب به نخبگان افزود : شما دانش آموزان برجستگان و نخبگان شهر ما هستيد و بدانيد كه شرايط حساسي داريد زيرا انسان هميشه در دوران زندگي فرصت تحصيل ندارد و بهترين فرصت و طلايي ترين و زيبا ترين زمان در اختيار شماست امام جمعه قائمشهرافزود : برجستگاني نامشان در صفحات تاريخ درخشندگي دارد كه از فرصت طلايي جواني بهر ه گرفته و از كار كردن و تلاش خسته نشدند در پايان اين جشن از دانش آموزان برتر علمي و بسيجي و مديران مدارس دوره متوسطه با اهداء لوح تقدير و جوايزي تقدير شد

/ 0 نظر / 13 بازدید