پرسش مهر خوباوري و هويت ملي را در جوانان زنده مي كن

 رئيس سازمان آموزش و پرورش مازندران در جمع دبيران پرسش مهر مازندران پرسش مهر خوباوري و هويت ملي را در جوانان زنده مي كند همايش دبيران پرسش مهر ادارات آموزش وپرورش 31 شهرستان و منطقه مازندران و كارشناسان فرهنگي مراكز تربيت معلم و آموزشكده هاي فني مستقل و غير مستقل مازندران در باشگاه فرهنگيان مازندران تشكيل شد در اين همايش ابتدا حجت الاسلام انتظاري معاون هماهنگي امور پرورشي و تربيت بدني آموزش و پرورش استان در مورد اهميت پرسش و پژوهش و نحوه اجراي پنجمين فراخوان پرسش مهر توضيحاتي ارائه نمود در ادامه حاجي آقايي رئيس سازمان آموزش و پرورش مازندران ضرورت پرسش و گسترش تحقيق ، پژوهش را برشمرد و گفت : پرسش مهر فرصت مغتنمي براي تقويت پرسشگري و پاسخ طلبي است و معلمان و دانش آموزان ما بايد هميشه در حال مطالعه كردن و نوشتن و فكر كردن باشند وي وادار كردن دانش آموزان به فكر و تحقيق را از مهمترين رسالتهاي آموزش و پرورش خواند و تاكيد كرد پرسش مهر زمينه خودباوري و درك هويت را در جوانان زنده مي كند و تحقيق ، تعقل و كتابخواني را گسترش مي دهد وي افزود از رياست محترم جمهوري متشكريم كه با طرح پرسش مهر هرسال زمينه تحقيق و تعمق و پرسشگري را در بين معلمان ، دانش آموزان و دانشجويان فراهم مي كنند رئيس سازمان آموزش و پرورش در پايان تصريح نمود بايد از همه كساني كه براي نهادينه كردن پرسش ، تفكر ، انديشه در حوزه علمي و ديني تلاش مي كنند تشكر نمائيم زيرا تحول اساسي در نگرشها و بينش ها و كاركرد افراد زماني حاصل مي شود كه افراد بطور مستقيم به پژوهش و تحقيق روي آورند و از يافته ها ي پژوهشي استفاده كنند

/ 0 نظر / 10 بازدید