توزيع 416 هزار جلد پيك نوروزي بين دانش آموزان مازندراني

  در آستانه تعطيلات نوروزي از سوي گروههاي آموزشي آموزش و پرورش عمومي استان 416000 جلد پيك نوروزي با عنوان بهاره ويژه دوره ابتدايي(245200 جلد) و ونوشه ويژه دوره راهنمايي (170800 جلد ) توزيع ميشود به گزارش روابط عمومي آموزش و پرورش مازندران در تهيه و تدوين مطالب اين ويژه نامه بيش از 150 معلم عضو گروههاي آموزشي استان فعاليت نموده اند پيك نوروزي دانش آموزان مازندراني از تكليف صرف خارج شده است و در آن ارائه اطلاعات عمومي ، مسائل بومي و محلي ، معرفي شخصيتها ، سرگرميها و مسابقات مورد توجه قرار گرفته است همچنين در پيك نوروزي دوره راهنمايي سايتهاي آموزشي مورد استفاده معرفي شده اند و مسابقات ويژه اي با همكاري آب منطقه اي استان در زمينه ي سازه هاي آبي بين دانش آموزان پايه اول راهنمايي ، اداره كل حفاظت محيط زيست در زمينه ي حفظ محيط زيست و عوامل تخريب آن بين دانش آموزان پايه دوم راهنمايي و نيروي انتظامي در خصوص آگاهي ، نظم و امنيت بين دانش آموزان پايه سوم راهنمايي برگزار مي شود قابل ذكر است مراحل تهيه ي محتوا ، صفحه آرايي و تنظيم پيك نوروزي امسال به ادارات آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق واگذار شده بود كه دردوره پيش دبستاني آمل ، پايه اول ابتدايي شهرستان بابل ، پايه دوم ابتدايي شهرهاي نوشهر ، محمود آباد ، نور ، كجور و چمستان ، پايه هاي سوم ابتدايي و اول راهنمايي شيرگاه ، سوادكوه ، جويبار و قائمشهر با محوريت ناحيه يك ساري ، پايه چهارم ابتدايي ناحيه دو ساري ، پايه پنجم ابتدايي رامسر ، تنكابن ، چالوس ، كجور و كلاردشت و پايه دوم و سوم راهنمايي گروههاي آموزشي آموزش و پرورش عمومي استان مشاركت داشتند معلمان گرامي و اولياء محترم مسائل و مطالب مطرح شده در پيك نوروزي را به عنوان تكليف درسي تلقي نكنند و معلمان دوره ابتدايي و راهنمايي مي توانند مطالب ، آزمايشها و فعاليتهاي پيك نوروزي را به عنوان فعاليتهاي خارج از كلاس مورد توجه قرار داده و دردادن نمرات مستمر و تدريجي دانش آموزان لحاظ كنند

/ 0 نظر / 16 بازدید