بيش از ‪ ۸۳‬درصد بانوان مازندران باسواد هستند

  مدير نهضت سوادآموزي استان مازندران نرخ باسوادي جمعيت بانوان استان را ‪ ۸۳/۸‬درصد عنوان كرد. "عزت‌الله خيرانديش" روز سه‌شنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا گفت:آخرين سرشماري نشان مي‌دهد كه از ‪ ۳۵۴‬هزار نفر جمعيت بيسواد مازندران ‪ ۲۰۸‬هزار نفر را زنان و باقي را مردان تشكيل مي‌دهند. وي جمعيت بيسوادان زن را ‪ ۱۶/۲‬درصد و مردان را ‪ ۱۱/۵‬درصد عنوان كرد و افزود: نرخ بيسوادي زنان روستايي ‪ ۱۸/۲‬درصداست كه اين مورد ناشي از وجود عوامل سنتي در روستاها،صعب‌العبور بودن مسيرهاي روستايي و حضور فعال زنان در فعاليت كشاورزي براي رفع نيازهاي معيشتي است. "خيرانديش" به سياست‌هاي سوادآموزي در برنامه پنج ساله توسعه اشاره كرد و گفت: در راستاي اجراي برنامه چهارم با اولويت‌گذاري سني ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۹‬سال، بيش از ‪ ۱۰‬هزار نفر تا سال ‪ ۱۳۸۸‬باسواد خواهند شد. وي افزود: در سند چشم‌انداز ‪ ۲۰‬ساله استان كه به تبع سند كشوري تهيه شده، ارتقا و هدايت سوادآموزان به بخش خصوصي، آموزش چند رسانه‌اي و نيمه حضوري براي باسوادي گروههاي مختلف سني منظور شده است. به گفته وي ميزان بي‌سوادي مازندران از ‪ ۴۸/۶‬درصد سال ‪ ۱۳۵۵‬به ‪۱۹/۲‬درصد سال ‪ ۱۳۷۵‬رسيد و اين نرخ بر اساس آخرين آمار در سال ‪ ۱۳۸۲‬به كمتر از ‪۱۴‬ درصد رسيده است. جمعيت مازندران بالغ بر دو ميليون ‪ ۹۳۸‬هزارنفر است كه نيمي از آن در روستاها زندگي مي‌كنند

/ 0 نظر / 5 بازدید