نفر هشتم كنكور سراسري : موفقيت در كنكور تلاش 12 ساله مي خواهد

گفتگو با سارا قاسمي  دانش آموز مرکز استعدادهای درخشان شهرستان ساری و رتبه هشتم گروه آزمايشي رياضي كشور

 لطفا خودتان را معرفي كنيد : من سارا قاسمي متولد سال 67 هستم سال سوم دبستان را جهشي خواندم و دوران راهنمايي و دبيرستان را در مركز فرزانگان ساري گذارندم و امسال موفق شدم در كنكور سراسري سال 84 در گروه آزمايشي علوم رياضي و فني رتبه هشتم كشور را كسب كنم فرزند دوم خانواده هستم پدرم كارشناس منابع طبيعي و مادر فرهنگي است مي در اصل بايد در كنكور سال 85 شركت مي كردم ولي چون سال سوم دبستان را جهشي خواندم امسال توانستم در كنكور شركت كنم

 در مورد رمز موفقيتتان صحبت كنيد : بدون لطف خداوند و كمك خانواده بزرگوارم براي من رسيدن به اين رتبه امكان نداشت محيط آرام خانه ، همفكري و راهنمايي هاي پدر و مادر و بردارم در موفقيت من بسيار موثر بود همچنين از دبيران عالي شهرمان كه حداكثر تلاش و زحمت را كشيدند سپاسگرارم

فكر مي كنيد سهم كداميك از عواملي كه نام برديد در موفقيت شما بيشتر موثر بوده بوده است ؟ شايد كمك خانواده و دبيران براي بيشتر داوطلبان ديگر هم باشد اما تلاش ، علاقه ، انگيزه و اعتماد به نفس خود داوطلب است كه موجب مي شود رتبه ها متفاوت گردد و من امسال بيشتر از هميشه به اهميت اين موضوع پي بردم البته بايد اين نكته را بگويم كه براي موفقيت در كنكور 12 سال درس و تلاش نياز است نه يكسال

چه صحبتي داريد با ديگر داوطلبان و كساني كه در اين آزمونها شركت مي كنند ؟ به نظر من هر كس بايد به نسبت استعداد و توانايي اش مطالعه كند نمي توانم بگويم روزانه چند ساعت درس مي خوانم چون متغير بود ولي بيشتر مفهومي كارمي كردم و هر وقت احساس خستگي داشتم استراحت مي كردم چون بدون حوصله درس خواندن اثرات منفي اش بيشتر از اثرات مثبت آن است

 چه رشته اي را براي ادامه تحصيل انتخاب كرديد ؟ مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف را آنهم به خاطر علاقمندي كه به رشته رياضي و فيزيك داشته و دارم رشته برق از همه رشته ها كاملتر است و مي تواند نيازهاي علمي من را جواب بدهد

صحبت آخر ؟ از دوستان مهربانم كه هميشه به من روحيه مي دادند و تشويقم مي كردند نيز متشكرم اميدوارم در مراحل بعدي زندگيم به تحصيلات بالاتر برسم و زحمات اطرافيانم را جبران كنم از مسئولين هم مي خواهم به فكر تجهيز مدارس به امكانات آموزشي و كمك آموزشي باشند تا دانش آموزان بتوانند درس و مباحث علمي را بطور كيفي و عملي آموزش ببينند

/ 0 نظر / 8 بازدید